Aktualności

okładaka raportu

Raport o radach pracowników wysłaliśmy do Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) kontynuuje działania rzecznicze społecznego projektu nowelizacji ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Projekt nowelizacji ustawy oraz raport ekspercki „10 lat rad pracowników w Polsce. Co dalej?” zostały wysłane do wszystkich członków Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. 

czytaj więcej

Wprost o radach pracowników

[…] jak wynika z doświadczeń Centrum Wspierania Rad Pracowników rada w firmie to szansa na… odpowiedzialny rozwój. Rada daje pracownikom podmiotowość, a pracodawcy – partnera do rozmów – pisze Rafał Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich, w tekście „Plan bez rad pracowników” w tygodniku Wprost.

czytaj więcej

konsultacje

Związki założyły organizację. Co dla rad pracowników?

Centrum Organizowania Związków Zawodowych (COZZ) to fundacja obejmująca działaniami Polskę, Czechy, Słowację i Węgry. Centrum powołano w 2016 roku, żeby wzmacniać związki zawodowe w naszym regionie i rozwijać ich międzynarodową współpracę.

czytaj więcej

1 2 3 70