Aktualności

Ćwierć wieku z samorządem – blaski i cienie

Ćwierć wieku z samorządem – blaski i cienie

We wrześniu br. minęła 25. rocznica uchwalenia ustawy o samorządzie załogi przedsiębiorstwa, czyli o możliwościach i zasadach udziału pracowników we współzarządzaniu zakładami pracy. Minęła prawie bez echa, jak niemal wszystkie rocznice wydarzeń, które – choć związane z tradycją pierwszej „Solidarności” – nie są na rękę dzisiejszemu establishmentowi i stróżom-beneficjentom obecnego systemu gospodarczego. Jedyną próbą odświeżenia pamięci o owym doniosłym akcie była rocznicowa konferencja, zorganizowana 25 września na terenie FSO w Warszawie przez Stowarzyszenie Działaczy Samorządu Pracowniczego (SDSP), przy współpracy Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej.

czytaj więcej

Rady na starcie

Rady na starcie

W przedsiębiorstwach trwa zakładanie rad pracowniczych. Powstają pierwsze doświadczenia ze stosowaniem tego nowego w Polsce instrumentu dialogu społecznego. W jednych firmach dochodzi do powstania rad, w innych związkowcy i pracodawcy umawiają się, że będą prowadzili dialog w dotychczasowym dwustronnym układzie.

czytaj więcej

Społeczeństwo bez-radne

Społeczeństwo bez-radne

Przy całkowitym braku zainteresowania mediów i środowisk opiniotwórczych, w dniu 27 kwietnia b.r., w ciszy gabinetu prezydent L. Kaczyński podpisał ustawę o radach pracowników. Zagłuszona wrzawą polityczną przechodzi niepostrzeżenie ustawa, która mogła być ważną reformą relacji pracodawców z pracownikami. Z powodu układu pomiędzy establishmentem związków zawodowych i biznesu, tak się jednak – ze szkodą dla Polski – nie stanie.

czytaj więcej

1 70 71 72 73