Szkolenia otwarte

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń z których skorzystało już 3700 członków rad pracowników z ponad 500 przedsiębiorstw.

Szkolenie jednodniowe podstawowe:

I.  ABC Rady Pracowników, trener: Piotr Ciompa

Szkolenie ma na celu poniesienie kwalifikacji rady pracowników i ich wiedzy w zakresie funkcjonowania rady pracowników w zakładzie pracy. 

1. Przegląd przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie rady pracowników.
a) Dyrektywa UE
b) uzasadnienie rządowe projektu ustawy
c) ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
d) porozumienie z pracodawcą w trybie art.5 ustawy
e) regulamin rady pracowników
f) zasady współżycia społecznego i działanie w dobrej wierze
2. Metody wykładni prawa.
3. Proces informowania:
a) zakres informacji o przedsiębiorstwie do których uprawnione jest rada pracowników
szczegółowe omówienie art.16 ust.2 ustawy
b) forma przekazywania informacji
c) odpowiedzialność członków rady pracowników za naruszenie poufności informacji
d) praktyczne przykłady z działalności rady pracowników w zakresie informowania
4. Proces konsultowania.
a) zakres konsultacji
b) forma przeprowadzania konsultacji
c) praktyczne przykłady z działalności rady pracowników w zakresie konsultacji
5. Budżet rady pracowników
6. Eksperci jako wsparcie dla rady pracowników.

II. Rada pracowników – zarządzanie, praca zespołowa i motywacja 3.0, trener: Rafał Górski

Praca rady pracowników to przede wszystkim praca zespołowa. Szkolenie oparte jest na praktycznym modelu pracy zespołowej Patricka Lencioniego. Fundamentem modelu jest pięć zasad.

1. Zaufanie
a) Test – ocena pracy zespołowej
b) Dlaczego zaufanie jest na pierwszym miejscu?
c) Jak budować i wzmacniać zaufanie?
2. Konstruktywny konflikt
a) Pułapka sztucznej harmonii
b) 2.2 Kiedy konflikt jest zły, a kiedy dobry?
c) Określanie zasad zdrowego konfliktu.
3. Zaangażowanie
a) O zaangażowaniu w planowanie i podejmowanie decyzji
b) Uwaga na concensus
c) Jak kreować zaangażowanie? Motywacja 3.0.
4. Branie odpowiedzialności
a) Przyjmowanie odpowiedzialności za siebie
b) Przyjmowanie odpowiedzialności za pozostałych członków zespołu
c) Co robić gdy zachowania kolegów szkodzą zespołowi?
5. Dbałość o wyniki
a) Cele indywidualne vs. cele zespołowe
b) Ego i poczucie własnej ważności
c) Jak skutecznie osiągać zespołowe rezultaty?

Szkolenie jednodniowe zaawansowane

III. Firma otwarta na pracowników, trener Piotr Ciompa

1. Podstawowe pojęcia stosowane w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw;
2. Konstrukcja uproszczonych sprawozdań finansowych na użytek rady pracowników;
3. Jakie istotne informacje z perspektywy stabilności warunków zatrudnienia zawiera bilans, rachunek zysków i strat oraz przepływy pieniężne;
4. Podstawowe wskaźniki obrazujące udział kosztów zatrudnienia w wypracowaniu wyniku ekonomicznego przedsiębiorstwa;
5. Wieloletni plan finansowy przedsiębiorstwa jako prognoza stabilności i warunków zatrudnienia;
6. Analiza przykładowych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw.

Dlaczego warto?

rady_w_liczbach

 Korzyści

korzysci

Zaufali nam m.in:

nasi_klienci

Jeśli są Państwo zainteresowani organizowanymi szkoleniami zapraszamy do kontaktu:

Patrycja Kołomańska
tel. 519-300-646
tel./fax: 42 630 17 49
Centrum Wspierania Rad Pracowników (Grupa INSPRO Sp. z o.o.)
Pomorska 40, 91-408 Łódź
rady@inspro.org.pl