Aktualności

porady eksperta

Różnice między związkami zawodowymi a radą pracowników

Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzeniu z nimi konsultacji została uchwalona w 2006 r. Jednomyślnie przez wszystkie kluby parlamentarne. Od początku była traktowana, jako dziecko niechciane, narzucone Dyrektywą 2002/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Z dnia 11 marca 2002 r. ustanawiającą ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej określonej w dyrektywie. czytaj więcej

1 2 3 75