Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Ankieta - podsumowanie projektu

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Zachęcamy wszystkich członków rad pracowników do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Instytut Spraw Obywatelskich.

Ankieta ocenia efektywność funkcjonowania rad oraz określa jakość współpracy z pracodawcą. Wszystkie opinie i uwagi stanowią dla Instytutu ważne źródło informacji na temat rozwoju rad pracowników w Polsce. Wyniki ankiet umożliwią podejmowanie dalszych działań na rzecz promowania i wspierania rad pracowników. Ankieta wysłana została wraz z drugim numerem biuletynu. Można ją także pobrać na naszej stronie internetowej.

Z góry serdecznie dziękujemy za Państwa pomoc!

Wypełnione ankiety prosimy przesyłać na adres:

Instytut Spraw Obywatelskich

ul. Więckowskiego 33/107

90-734 Łódź

z dopiskiem „Ankieta – rady”

Ankiety można również przesyłać faksem na nr (42) 630 17 39

Do pobrania:

Ankieta