Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Apel do wicepremiera Morawieckiego przesłany do Ministerstwa Rozwoju

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Z Apelem do wicepremiera Mateusza Morawieckiego oraz projektem nowelizacji ustawy o radach pracowników w ręku zapukaliśmy do kolejnych drzwi. Tym razem Ministerstwa Rozwoju.

Apel rad pracowników, skierowany do wicepremiera Mateusza Morawieckiego, był jednym z kluczowych tematów Ogólnopolskiego Forum Rad Pracowników (14.06.2016). Omówienie jego założeń zostało połączone ze zbieraniem podpisów wśród uczestników spotkania, popierających inicjatywę. Swoje poparcie wyraziło 91 osób z ponad 100 obecnych.

Treść Apelu, listę z podpisami oraz projekt nowelizacji ustawy przesłaliśmy do Ministerstwa Rozwoju. Do przesyłki dołączyliśmy pismo, w którym wyrażamy m.in. chęć przedstawienia tematyki rad pracowników podczas spotkania.

Poniżej treść całego pisma. Zachęcamy do zapoznania się z nią.

Łódź, dnia 6 lipca 2016 r.

Szanowny Pan

Mateusz Morawiecki

Wicepremier i minister rozwoju

Ministerstwo Rozwoju

Szanowny Panie Wicepremierze,

prezentacja skierowanego do Pana Wicepremiera apelu była jednym z kluczowych punktów Ogólnopolskiego Forum Rad Pracowników, które odbyło się w Warszawie w dniu 14 czerwca 2016 roku.

Uczestniczący w spotkaniu członkowie rad pracowników wyrazili w nim swoje poparcie dla akcjonariatu pracowniczego jako elementu i warunku powodzenia „Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Wyrazili również poparcie dla uwzględnienia w Planie procesu nowelizacji ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Pod apelem popierającym rozwiązania podpisało się 91 osób, z ponad 100 obecnych na spotkaniu.

Angażowanie się obywateli w działania rad pracowników na rzecz firm, w których są zatrudniani, może ich przygotować do późniejszej roli współwłaścicieli tych przedsiębiorstw. Zdobyte w radach pracowników umiejętności i wiedza, potrzebne do świadomego uczestniczenia w programie akcjonariatu pracowniczego, mogłyby stanowić znaczące wsparcie w realizacji założeń „Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.

Dlatego tak ważne jest, aby w Polsce powstawało jak najwięcej rad pracowników. Ważne jest również, aby mogły one działać efektywnie. Do osiągnięcia tych celów konieczna jest nowelizacja obecnie obowiązującej ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 roku.

Chcielibyśmy przedstawić Panu Wicepremierowi więcej informacji na temat sytuacji rad pracowników w naszym kraju oraz przygotowanego przez Instytut Spraw Obywatelskich

w konsultacjach z radami, projektu nowelizacji ustawy, podczas spotkania w dogodnym dla Pana Wicepremiera terminie.    

Będziemy wdzięczni za odpowiedź.

Z wyrazami szacunku

Rafał Górski

Prezes, Instytut Spraw Obywatelskich

Treść apelu

logo fio