Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Centrala, stowarzyszenie, a może organ nadzorujący? Rady pracowników szukają nowych rozwiązań.

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

W trakcie spotkań i szkoleń członkowie rad pracowników chętnie dzielili się pomysłami. Kilka z nich przedstawili podczas Ogólnopolskiego Forum Rad Pracowników.  Wszystko po to, żeby zwiększyć skuteczność działania.

W dyskusji podczas Forum często pojawiały się pojęcia „skuteczność i efektywność”. Bo w działaniach jednostki, organizacji, grupy formalnej czy nieformalnej, najważniejsze jest osiąganie celów. Ta reguła dotyczy również rad pracowników.

Jak tego dokonać? Uwagi do zapisów ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji zostały już zawarte w propozycji projektu nowelizacji. A inne, dodatkowe rozwiązania?

„Moim zdaniem słabość rad pracowników polega na tym, niezależnie od tej ustawy czy nowelizacji, że tak naprawdę w przeciwieństwie do związków zawodowych nie mamy centrali. Nie mamy gremium, które jest wybierane, słuchane przez innych…” – stwierdził jeden z uczestników Forum. Jednak powołanie jakiegokolwiek oficjalnego ciała mogłoby okazać się problematyczne, ponieważ rady nie mają osobowości prawnej.

Inny pomysł to powołanie stowarzyszenia.

Organizowanie Forum cyklicznie, raz w roku. Oczywiście nie miałoby ono charakteru oficjalnego organu rad. Jednak pozwalałoby na spotkanie w gronie ogólnopolskim. A przy takiej okazji można zainicjować jakąś akcję, nawiązać kontakty, uzyskać wsparcie innych. I przynajmniej częściowo mogłoby zaspokoić potrzebę zrzeszania się rad. Według zasady – razem możemy więcej. Nawet w sposób nieformalny.

Utworzenie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej komórki do nadzoru procesu informowania rad pracowników przez pracodawców. Mówiąc prościej, rady mogłyby tu przesyłać zgłoszenia naruszania ich prawa do pozyskiwania informacji.

Nadanie inspektorom Państwowej Inspekcji Pracy uprawnień, pozwalających im na  konkretne, rozstrzygające działania w przypadku łamania praw rad pracowników.

To garść sugestii i pomysłów, jakie pojawiały się podczas spotkań, szkoleń, Forum i rozmów z radami. Pokazują, że członkowie rad odczuwają potrzebę zrzeszania się. Potrzebują też szybko i skutecznie działających organów kontrolnych, którym mogliby zgłaszać  naruszanie przysługujących praw.

Szanowni Państwo, zachęcamy do refleksji i podjęcia dyskusji. Prosimy o nadsyłanie Waszych uwag i pomysłów oraz oceny zebranych tu rozwiązań. Chętnie je opublikujemy. Chcecie opowiedzieć o kłopotach, w jakie popadliście z powodu działalności w radach? Zamieścimy je. A może ktoś chciałby podzielić się sukcesami? Piszcie.

Czekamy, mail: malgorzata.jankowska@grupainspro.pl