Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Co dalej z projektem nowelizacji ustawy?

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Prezentacja projektu nowelizacji ustawy o radach pracowników była jednym z kluczowych punktów Ogólnopolskiego Forum Rad Pracowników (14 czerwca 2016, Warszawa).  Zapewnialiśmy wtedy, że będziemy się starali dotrzeć z projektem do jak najliczniejszej grupy posłów i senatorów, do związków zawodowych i ministerstw. Tydzień później rozpoczęliśmy nasze starania.

W środę, 22 czerwca 2016, uczestniczyliśmy w spotkaniu strony pozarządowej Rady Działalności Pożytku Publicznego (RDPP) - przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zwróciliśmy uwagę na pomijanie rad pracowników zarówno w dialogu obywatelskim, jak i społecznym. Radzie Działalności Pożytku Publicznego przekazaliśmy egzemplarz projektu nowelizacji ustawy.

Po spotkaniu przesłaliśmy również do RDPP pismo. Podsumowaliśmy w nim poruszoną problematykę. Zaapelowaliśmy o wsparcie inicjatywy nowelizacji ustawy.

Treść pisma zamieszczamy poniżej. Zachęcamy do lektury.

Łódź, dnia 4 lipca 2016 r.

Rada Działalności Pożytku Publicznego

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3

00-513 Warszawa

Szanowni Państwo,

w budowaniu i rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego ważne jest, aby każda zainteresowana tym osoba mogła wyrazić opinię w sposób bezpośredni lub przez reprezentantów. Nie powinno dochodzić do sytuacji, w których jednostki lub grupy są w dialogu pomijane. A tak właśnie stało się w przypadku rad pracowników. Zostały one powołane w 2006 roku do prowadzenia konsultacji i pozyskiwania informacji w miejscach pracy na mocy Dyrektywy 2002/14/WE. Oba te procesy opierają się mocno na dialogu.

Rady pracowników nie tworzą ponadzakładowych, ogólnokrajowych struktur. Mimo to członkowie rad pracowników potrafią jednoczyć się wokół wspólnych celów z własnej woli i inicjatywy. Udowodnili to włączając się w konsultacje przygotowanego przez  Instytut Spraw Obywatelskich projektu nowelizacji ustawy o radach pracowników. W ośmiu spotkaniach konsultacyjnych, organizowanych w różnych rejonach Polski od października 2015 r. do marca 2016 r., łącznie uczestniczyło 120 osób. Na Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników, zorganizowane przez Instytut Spraw Obywatelskich 14 czerwca 2016 roku w Warszawie, przyjechało ponad 120 członków rad.

Te przykłady dowodzą, że działalność w radach skutecznie pobudza aktywność  jednostek, podejmowanie działań społecznych i obywatelskich z własnej inicjatywy. Rozwija świadomość i troskę o wspólne dobro. Swoimi działaniami członkowie rad pracowników dowiedli, że potrafią mówić własnym głosem o własnych sprawach. Tylko gdzie mają to robić?

Rady pracowników zostały powołane do prowadzenia dialogu. Tymczasem w dialogu obywatelskim są pomijane. Ich przedstawiciele nie zostali również włączeni w skład Rady Dialogu Społecznego.

Rady pracowników mogą być kuźnią kształtowania aktywności obywatelskiej i mogą pełnić ważną rolę w dialogu obywatelskim. Naszym zdaniem ich charakter i działalność mieszczą się w szerokim pojęciu dialogu obywatelskiego. Wyłączanie z procesu dialogu aktywnych grup obywateli prowadzi do marnowania tkwiącego w nich potencjału. Potencjału i postaw, o które niezwykle trudno w dzisiejszych czasach.

Niestety, dotychczasowe rezultaty funkcjonowania rad pracowników w pierwszej kolejności z winy państwa należy uznać za porażkę. Na ponad 30 tys. przedsiębiorstw, w których zgodnie z ustawą mogłyby funkcjonować rady pracowników, w apogeum było ich ok. 10%, jednak dziś ilość rad spadła do niewiele ponad 500 i nadal spada.

Dlatego apelujemy do Rady Działalności Pożytku Publicznego, aby wsparła rady pracowników poprzez przyjęcie stanowiska o konieczności rozpoczęcia prac przez parlament nad nowelizacją ustawy o radach pracowników. Prac, których punktem wyjścia może być projekt nowelizacji przygotowany przez Instytut Spraw Obywatelskich w oparciu o ogólnopolskie konsultacje społeczne.

Z wyrazami szacunku

Rafał Górski

Prezes, Instytut Spraw Obywatelskich

logo fio