Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Czy pracodawca wyznaczający Radzie spotkanie w dzień wolny ma obowiązek zapłacić za ten czas?

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Czy pracodawca wy­znaczający Radzie spotkanie ze sobą w dzień wolny od pracy (np. wolna sobota) ma obowiązek zapłacić za czas tego spotkania?

Nie, pracodawca nie ma obowiązku zapłaty za czas posiedzenia Rady poza regulaminowym czasem pracy nawet, jeżeli posiedzenie odbywa się w tym terminie z jego powodu.

Tym niemniej, Rada Pracowników ma pewne, niewielkie możliwości wymuszania posiedzeń w godzinach pracy szczególnie w przypadku konsultacji (patrz odpowiedź na pytanie nr 1 poradnika "Dobre Rady, czyli ABC rady pracowników"). Zauważyć należy, iż w przypadku spotkań z pracodawcą w trybie informowania i konsultowania, gospodarzem jest Rada Pracowników i to przewodniczący Rady wyznacza termin posiedzenia na które pracodawca jest zapraszany.

To nie pracodawca wyznacza terminy posiedzeń Rady. Dlatego wzywanie Rady Pracowników na spotkanie w wolną sobotę nie ma podstaw prawnych i może być zignorowane. Jeżeli pracodawca nie skorzysta z zaproszenia w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego (niestety, jak omówiono to w odpowiedzi na pytanie 1 poradnika, jest bardzo trudno, aby miało to miejsce w godzinach pracy) Rada ma podstawę do zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy, iż proces informowania i konsultowania nie został przeprowadzony.