Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Czy Rada Dialogu Społecznego nawiąże dialog z Radami Pracowników?

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Prezydent RP, Andrzej Duda, 11 grudnia 2015 roku, powołał na członków Rady Dialogu Społecznego przedstawicieli strony rządowej. Razem z nimi w pracach RDS będą uczestniczyli reprezentanci związków zawodowych i pracodawców. Czy nowa rada otworzy się na potrzeby Rad Pracowników? 

„Rada Dialogu Społecznego jest ciałem nowym w naszym systemie państwowym. Trzeba było zastąpić dawną Komisję Trójstronną, której prace w zasadzie zakończyły się fiaskiem. Nie było przez długi czas dialogu pomiędzy przedstawicielami pracodawców, ale przede wszystkim pracowników, a poprzednim rządem. Rada Dialogu Społecznego, której inicjatorami była strona związkowa, strona pracownicza ma ten dialog w Polsce przywrócić” - powiedział prezydent RP powołując w skład Rady Dialogu Społecznego przedstawicieli strony rządowej.

Prezydent Andrzej Duda podkreślił potrzebę nawiązania prawdziwego dialogu społecznego, w którym się uczciwie i rzetelnie rozmawia, wysłuchuje postulatów związkowych i obywatelskich.

„Akcentuję kwestię postulatów obywatelskich. Proszę, żebyście Państwo, jako ministrowie, zwracali uwagę na to, by Rada Dialogu Społecznego przyjmowała także zewnętrze inicjatywy obywatelskie. Ma taką możliwość. Ustawa na to pozwala. Chciałbym, żeby Rada Dialogu Społecznego była ciałem jak najbardziej otwartym na różne idee, które wynikają z potrzeb i z serca Polaków, nie tylko tych, których przedstawiciele w Radzie zasiadają, ale także innych, reprezentowanych przez inne organizacje pozarządowe, które będą się zwracały do Rady z różnymi postulatami” - zapewnił Prezydent RP Andrzej Duda podczas swojego wystąpienia.