Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Dla rad pracowników i nie tylko - konferencja w Warszawie.

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

­­­­

Szanowni Państwo

W imieniu Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS) zapraszamy Państwa do udziału w konferencji naukowej pt. "Związkowe i niezwiązkowe przedstawicielstwa pracownicze w gospodarce posttransformacyjnej", która odbędzie się w 25 maja 2010 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (sala im. A. Bączkowskiego), przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie.

Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej –  Pani Minister Jolanty Fedan. Konferencja stanowi podsumowanie projektu badawczego prowadzonego w IPiSS w okresie od listopada 2008 roku do marca 2010 roku, którego uwieńczeniem było wydanie książki pod tytułem „Związki zawodowe a niezwiązkowe przedstawicielstwa pracownicze w gospodarce postransformacyjnej”. Celem projektu było dokonanie wszechstronnej charakterystyki związkowych i niezwiązkowych przedstawicielstw pracowniczych, ukazanie występujących między nimi relacji oraz postawienie diagnozy dotyczącej aktualnego stanu partycypacji pracowniczej w zakładach pracy i określenie przyszłych jej perspektyw. W ramach projektu wykonano zarówno badania teoretyczne, jak i empiryczne polegające na przeprowadzeniu kilkudziesięciu wywiadów z członkami rad pracowników i przedstawicielami pracodawców, u których takie rady działają. Organizatorzy konferencji zamierzają przedstawić wyniki badań oraz poddać je pod dyskusję. Naszą intencją jest, aby w konferencji uczestniczyli, jak najszerzej reprezentanci partnerów społecznych – związków zawodowych, innych przedstawicielstw pracowniczych.

Zaproszenie, formularz zgłoszeniowy oraz program szkoleń jest do pobrania m.in. na naszej stronie:

­

­Źródło: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych­­