Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Dochód na gwarancji

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Beneficjenci dochodu gwarantowanego w kanadyjskiej prowincji Ontario cieszyli się lepszym zdrowiem fizycznym i psychicznym, a także byli bardziej zmotywowani do szukania lepiej płatnej pracy. Dochód gwarantowany może być bardziej realną alternatywą dla bezwarunkowego dochodu podstawowego.

Jedną z najczęściej omawianych idei ekonomiczno-społecznych jest bezwarunkowy dochód podstawowy (BDP). To określona kwota, która przekazywana jest każdemu pełnoletniemu obywatelowi co miesiąc, bez konieczności spełnienia żadnych dodatkowych kryteriów. Tak więc każdy obywatel Polski otrzymywałby 1,5 tys. zł – biedni i bogaci, bezrobotni i pracujący, bezdzietni i mający trójkę pociech na utrzymaniu. BDP zwiększyłby bezpieczeństwo ekonomiczne obywateli i ich wolność osobistą. Nikt nie musiałby się martwić o zapewnienia bytu na absolutnie fundamentalnym poziomie, więc swobodniej podejmowano by codzienne decyzje. Przymus ekonomiczny zostałby zminimalizowany, choć na pewno nie zlikwidowany, a pozycja przetargowa pracowników w relacjach z pracodawcami wzrosłaby. Odmowa podjęcia nieatrakcyjnej pracy stałaby się znacznie łatwiejsza.

Czytaj dalej tekst na www.instytutsprawobywatelskich.pl