Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

III Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników - ruszyły zapisy!

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Uruchamiamy zapisy na III Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników, które odbędzie się 23 czerwca 2021 r. w Warszawie oraz on-line. To jedyne tego rodzaju wydarzenie dla członków rad pracowników z całej Polski.

Podczas Forum m.in.:

– zabiorą głos członkowie rad i eksperci,

– odbędzie się debata na temat nowelizacji ustawy o radach pracowników (ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji).

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny

Zarejestruj się już dziś >>>

(zapisy trwają do 22 czerwca 2021 r. do godz. 12.00)


Szczegółowy program wydarzenia:

Termin i miejsce: 23 czerwca 2021 r., Warszawa, Senat RP, sala 217 [dostępna będzie również transmisja on-line - osoby zainteresowane udziałem on-line również prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej]

Organizatorzy: Instytut Spraw Obywatelskich, Grupa INSPRO sp. z o.o., Senacki Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju

Partnerzy: Wydział Prawa i Administracji UŁ, Katedra Prawa Pracy UŁ

09:30 - 10:00 Rejestracja

10:00 - 10:05  Powitanie gości - senator Krzysztof Kwiatkowski – Przewodniczący, Senacki Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju

10:05 - 10:20 15 lat kampanii obywatelskiej na rzecz rad pracownikówRafał Górski – Prezes, Instytut Spraw Obywatelskich

10:20 - 12:20 Panel dyskusyjny: Bez pracy nie ma kołaczy, a bez pracowników nie ma silnej gospodarki. Jak znowelizować ustawę o radach pracowników?

  • prof. Jacek Męcina – doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan
  • Andrzej Radzikowski - Przewodniczący, OPZZ
  • Krzysztof Kwiatkowski – Senator niezależny
  • Dariusz Mińkowski, Zastępca Głównego Inspektora Pracy
  • Jerzy Wratny – Profesor, Instytut Nauk Prawnych PAN
  • Andrzej Zybała – Profesor, Szkoła Główna Handlowa

Moderator: Rafał Górski – Prezes, Instytut Spraw Obywatelskich

12:20 - 12:50 Przerwa

12:50 - 14:40 Panel dyskusyjny: Dobre praktyki: Jak mobilizować pracowników do działania? Jak rozmawiać z zarządem? Jak zarządzać radą pracowników?

  • Członkowie rad pracowników

Moderator: Rafał Górski – Prezes, Instytut Spraw Obywatelskich

14:40 - 14:50 Podsumowanie Forum - senator Krzysztof Kwiatkowski – Przewodniczący, Senacki Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju


Zaproszeni goście:

Jarosław Gowin - Od 2007 r. poseł na Sejm RP. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Zjednoczona Prawica w Sejmie VII kadencji. Odpowiada za politykę naukową państwa, w tym dysponuje budżetem na strategiczne badania i inwestycje. Wspiera rozwój polskich uczelni, instytutów badawczych i instytutów Polskiej Akademii Nauk. Promuje wysoką jakość badań naukowych i stawia na ich innowacyjność.

Prof. dr hab. Jacek Męcina - prawnik, polityk społeczny, ekspert z zakresu prawa pracy i stosunków pracy oraz polityki zatrudnienia, polityki rynku pracy i dialogu społecznego. Od 1993 roku pracownik Instytutu Polityki Społecznej WNPiSM Uniwersytetu Warszawskiego,  obecnie od 1996 roku Dyrektor Instytutu Polityki Społecznej i wykładowca. Wcześniej wicedyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (1997–2000). Członek rady programowej  dwumiesięcznika Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i kwartalnika Dialog Społeczny, kolegium redakcji Polityki Społecznej. Stypendysta Europejskiego Programu TEMPUS (1997) i Fundacji Alexandra von Humboldta (2001-2002). Jego zainteresowania koncertują się na polityce zatrudnienia i rynku pracy, prawie pracy i zbiorowych stosunków pracy, ubezpieczeniach oraz warunkach funkcjonowania dialogu społecznego w Polsce i w krajach UE. Autor ponad 100 książek, artykułów i opracowań z zakresu prawa pracy, stosunków pracy, dialogu społecznego oraz problematyki polityki zatrudnienia i rynku pracy.

Andrzej Radzikowski - Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Od 1978 należy do Związku Nauczycielstwa Polskiego, gdzie był między innymi prezesem oddziału, okręgu oraz członkiem Prezydium Zarządu Głównego ZNP.

Piotr Duda - Przewodniczący NSZZ Solidarność. W październiku 2015 z ramienia NSZZ „Solidarność” został członkiem nowo powstałej Rady Dialogu Społecznego; wszedł w skład prezydium tej instytucji jako jeden z siedmiu jej wiceprzewodniczących.

Krzysztof Kwiatkowski - Przewodniczący Senackiego Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju, przewodniczący senackiej Komisji Ustawodawczej, i członek Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Senator VII i X kadencji (2007–2011, od 2019), poseł na Sejm VII kadencji (2011–2013). W latach 2009–2011 minister sprawiedliwości, w latach 2009–2010 prokurator generalny, w latach 2013–2019 prezes Najwyższej Izby Kontroli.

Katarzyna Łażewska-Hrycko - Główny Inspektor Pracy. Z Państwową Inspekcją Pracy związana od 2000 r. Specjalizuje się w zakresie czasu pracy i wynagrodzeń pracowniczych. W kwietniu 2016 r. związała się zawodowo z Radą Dialogu Społecznego, gdzie objęła stanowisko Dyrektora Biura Rady Dialogu Społecznego.

Jerzy Wratny - polski uczony, profesor nauk prawnych. Autor kilkuset prac naukowych z dziedziny polskiego i europejskiego prawa pracy oraz z dziedzin pokrewnych. Członek rządowej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy w latach 2002-2006, członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityki Społecznej PAN oraz wielu towarzystw i rad naukowych. Obecnie zatrudniony w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie oraz WSHiP im. Łazarskiego, a także INP PAN.

Andrzej Zybała - polski politolog, doktor habilitowany nauk społecznych, profesor w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH), gdzie pracuje od 2015 roku. Od 2018 roku pełni funkcję kierownika Katedry Polityki Publicznej SGH. Zajmuje się następującymi zagadnieniami badawczymi: polityka publiczna, stosunki pracy, rynek pracy, zarządzanie partycypacyjne, zarządzanie publiczne, dialog społeczny i dialog obywatelski.

Moderacja:

Rafał Górski - Prezes Instytutu Spraw Obywatelskich. Na frontach kampanii obywatelskich od 1995 roku. Redaktor naczelny Tygodnika Spraw Obywatelskich. Od 2007 r. ekspert Centrum Wspierania Rad Pracowników. Szkoli, facylituje i doradza. Pracował m.in. dla: Volkswagen Group Polska, ORACLE Poland, PGE Energia Odnawialna, Phoenix Contact Wielkopolska Sp. z o.o., Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o., AXA Polska S.A., East West Spinnig, GRUPA OŻARÓW S.A., Hochtief Polska S.A. O radach pracowników pisał m.in. do Tygodnika Solidarność i tygodnika Wprost.


Zarejestruj się już dziś >>>

(zapisy trwają do 22 czerwca 2021 r. do godz. 12.00)

W związku z wyczerpaniem liczby miejsc na żywo zapraszamy do rejestrowania się na spotkanie w formie on-line. Będziecie Państwo mieli możliwość zadawania pytań i wzięcia udziału w dyskusji. Wydarzenie będzie odbywać się na platformie Webex.


W związku z obowiązującymi obostrzeniami na żywo możemy spotkać się z ograniczoną liczbą osób - liczba miejsc na spotkaniu na żywo jest ograniczona. Dlatego dbając o różnorodność zaproszonych gości prosimy, aby na spotkanie na żywo zapisywały się maks. 2 osoby z jednej rady pracowników (pozostali członkowie rady będą mogli obejrzeć transmisję Forum na żywo - również prosimy o dokonanie zapisu, abyśmy mogli przekazać Państwu link do transmisji). Na bieżąco monitorujemy sytuację i aktualne obostrzenia - może to sprawić, że liczba dostępnych miejsc na spotkanie spadnie. Wówczas będziemy w pierwszej kolejności zapraszać osoby, które zapisały się jako pierwsze.


Odpowiedzi na pytania dotyczące III Ogólnopolskiego Forum Rad Pracowników udziela

Karolina Fijołek-Głowacka, e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel. 512 034 281


Projekt „Instytut Spraw Obywatelskich – łapiemy wiatr w żagle” sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.