Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

INSPRO na debacie o kierunkach rozwoju zbiorowego prawa pracy

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

W dniu 14 kwietnia 2011r. w Warszawie odbędzie się debata pt. "Dostęp przedstawicieli pracowników do informacji dotyczących pracodawcy i ochrona danych poufnych" organizowana przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

W dyskusji wezmą udział przedstawiciele administracji państwowej, związków zawodowych i organizacji pracodawców. Na debacie nie zabraknie również przedstawiciela Instytutu Spraw Obywatelskich, którym będzie Piotr Ciompa, wieloletni współpracownik fundacji i ekspert w dziedzinie rad pracowników.

Podczas spotkania pod dyskusję zostaną poddane m.in. zagadnienia dotyczące zakresu informacji, o jakie mogą występować do pracodawcy przedstawiciele pracowników, w tym związki zawodowe i rady pracowników, a także możliwości egzekwowania przez pracowników przysługujących im praw.

 

Szczegółowe informacje na temat debaty dostępne są na stronie internetowej Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych:

http://www.ipiss.com.pl/seminaria.html