Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

INSPRO patronem kolejnej akcji NSZZ "Solidarność"

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Instytut Spraw Obywatelskich jest jednym z głównych patronów akcji

Hiperwyzysk powstałej z inicjatywy NSZZ „Solidarność”. Celem akcji jest

monitoring dialogu społecznego poprzez interaktywny serwis

HiperWyzysk.pl.

Od marca tego roku objęliśmy patronatem kolejną akcję NSZZ

„Solidarność”: badania pierwotne pracowników i pracodawców firm ochrony

oraz sieci handlowych nt. poziomu dialogu społecznego w tych firmach.

W ramach badania przeprowadzone zostaną ankiety. W ankietach znajdą się pytania dotyczące m.in. istnienia procedur umożliwiających podjęcie dialogu między pracownikiem a pracodawcą oraz poziomu zaufania np. w kwestii rozliczania godzin pracy. Badanie pozwoli wskazać firmy o najwyższym i najniższym poziomie dialogu. Dane zebrane w wyniku badania zostaną upublicznione w formie rankingu dotyczącego jakości dialogu i stanowić będą element nacisku wobec najgorszych pracodawców.

Wszystkich zainteresowanych tym projektem zapraszamy na stronę serwisu HiperWyzysk.pl.