Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Jacek Kotula nominowany do Public Eye Positive Awards

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

­W dniach od 28 stycznia do 1 lutego 2009 r. odbędzie się w szwajcarskim

Davos coroczne spotkanie Międzynarodowego Forum Ekonomicznego (World

Economic Forum - WEF) . Jednocześnie odbędzie się alterglobalistyczna Konferencja "Publiczna Kontrola nad

Davos" , koordynowana przez szwajcarską

dwudziestotysięczną organizację pozarządową Berne Declaration

(Deklaracja Berneńska). Do rozdawanej podczas Konferencji zostanie przyznana nagroda dla odważnych działaczy

walczących o prawa pracownicze. Do tej nagrody został nominowany Jacek Kotula.

Konferencja w Davos będzie jednym z ważniejszych wydarzeń, o

których będzie się szeroko dyskutować w mediach na całym świecie oraz w

organizacjach społecznych zajmujących się problemami związanymi z

szeroko pojętą globalizacją.

Światowe media będą pisały nie tylko o oficjalnych obradach, w których

wezmą udział wszyscy liczący się ludzie światowej polityki, gospodarki

i biznesu . Równie głośno corocznie pisze się o odbywających się

protestach antyglobalistów, którzy spotykają się podczas konferencji

"Publiczna Kontrola nad Davos" (Public Eye on Davos), w której bierze

udział kilka tysięcy uczestników z całego świata .

Naprawdę wielkim

wydarzeniem w Szwajcarii jest Konferencja "Publiczna Kontrola nad

Davos" , która jest koordynowana była przez szwajcarską

dwudziestotysięczną organizację pozarządową Berne Declaration

(Deklaracja Berneńska),

która prowadzi kampanie zorientowane na zmianę polityki międzynarodowej

szwajcarskiego sektora bankowego, prywatnego biznesu i rządu.

Podczas trzydniowej konferencji porusza się wiele tematów, w których

dyskutuje się jak zmusić ponadnarodowe korporacje , aby były

odpowiedzialne za swoje czyny.

Jednym ze sposobów jest wręczanie Nagród

Publicznej Kontroli (Public Eye Awards ) . W tym roku już po raz 10 zostaną

ogłoszone i wręczone takie nagrody w dniu 28 stycznia podczas wielkiej

gali.

Współorganizatorem Public Eye Award jest w tym roku Greenpeace.

Nagrody są przyznawane w trzech kategoriach : dla najgorszej firmy

światowej (Public Eye Global Award) , dla najgorszej firmy szwajcarskiej

(Public Eye Swiss Award ) oraz pozytywna nagroda dla odważnych działaczy

walczących o prawa pracownicze (Public Eye Positive Awards) .

W tym roku do tej ostatniej nagrody nominowano po raz pierwszy Polaka-

Jacka Kotulę,bezprawnie zwolnionego przewodniczącego komisji

zakładowej NSZZ Solidarność oraz Rady Pracowników w rzeszowskim

zakładzie Alima Gerber należącym do szwajcarskiego koncernu

Nestle (zob. http://www.evb.ch/p14986.html)

Publiczność z całego świata może wejść na stronę internetową i

klikając zagłosować na najgorsza firmę łamiąca prawa pracownicze :

http://www.publiceye.ch

Warto dodać, że Nestle jest nominowane do kat.najgorszych firm

szwajcarskich.

­