Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Jak współzarządzać w miejscu pracy? Przyłącz się do międzynarodowej dyskusji on-line

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Partycypacja – współdecydowanie pracowników w wybranych kwestiach – jest warunkiem tego, aby zakłady pracy mogły z powodzeniem humanizować pracę i środowisko, w którym jest ona wykonywana. Jak powinna przebiegać taka współpraca? O tym będą dyskutowali eksperci podczas międzynarodowego spotkania on-line „Partycypacja w miejscu pracy jako warunek humanizacji pracy i środowiska pracy”.

Będzie można posłuchać irlandzkich, brytyjskich oraz niemieckich ekspertów ds. związanych ze stosunkami pracy, związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz dialogu społecznego.

Głównym tematem dyskusji będzie zagadnienie partycypacji, czyli swoistej demokracji w miejscu pracy, również w kontekście zmian, które zachodzą w zakładach pracy na skutek wprowadzania w nich nowych technologii produkcji i technologii organizacyjnych.

Do udziału w międzynarodowej dyskusji on-line zaprasza Katedra Polityki Publicznej SGH dnia 8 marca 2021 r., o godz. 11.00. Zapewnione tłumaczenie symultaniczne z jęz. angielskiego na jęz. polski.

Co zrobić, żeby wziąć udział w spotkaniu? Zainteresowane osoby powinny przesłać swój adres e-mail, na który otrzymają link do obrad.

Adres do przesłania swojego e-maila: azybal@sgh.waw.pl

Kontakt w sprawach organizacyjnych: azybal@sgh.waw.pl, 604 234 827

Program

11.00 - Wprowadzenie przez moderatora dyskusji i powitanie w imieniu

Instytutu IDEAS (instytut badawczy irlandzkiego związku zawodowego SIPTU) - Brian McGann, dyrektor

11.10 - Powitanie w imieniu koordynatora projektu z bułgarskiego związku CITUB - Ina Atanasova,

11.30 - Rozwój demokracji w miejscu pracy w Irlandii - Gerry McCormack, zastępca Sekretarza Generalnego, SIPTU,

11.50 - Treść i realizacja projektu DIRECT II – partycypacja w sytuacja zmian technologicznych – Kevin P O'Kelly, ekspert stosunków pracy, ekspert projektu,

12.15 - Przerwa na kawę/herbatę

12.35 - Innowacje w miejscu pracy w Irlandii - Tony Murphy, IDEAS Institute

13.00 - Film Becton Dickenson

13.10 - Kampania Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych pod nazwą Więcej demokracji w miejscu pracy - Isabelle Schömann, Sekretarz Konfederacji, ETUC

13.30 - Dyskusja, moderowanie Brian McGann, Dyrektor Instytutu IDEAS,

13.50 - Podsumowanie

Michael Gold, Royal Holloway College, Uniwersytet Londyński

14.00 - Zamknięcie okrągłego stołu

 

Zapoznaj się z zaproszeniem od organizatorów