Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Jaki termin odpowiedzi dla pracodawcy może ustalić rada pracowników?

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Trzy do pięciu dni roboczych w przypadku informacji dostępnej i do 20 dni roboczych w przypadku informacji nietypowej.

O terminie odpowiedzi pracodawcy na wystąpienie rady pracowników o informację przesądza fakt, czy daną informację Zarząd wcześniej sporządził dla innych celów np. swój własny by zarządzać przedsiębiorstwem, na użytek rady nadzorczej bądź organów kontroli państwowej. Jeżeli rada występuje o tego rodzaju informację to nie ma żadnego uzasadnienia zwłoki. W takich właśnie najbardziej powszechnych przypadkach pracodawca nie musi bowiem mobilizować swoich sił na sporządzenie informacji, którą przecież rutynowo sporządza wcześniej. W przypadku informacji nietypowej termin powinien zależeć od zakresu tej informacji, specyficznej dla każdego podmiotu – czasem powinno wystarczyć pracodawcy 5 dni roboczych, a w przypadku skomplikowanych danych czasem 10 dni będzie terminem zbyt krótkim. W takich przypadkach sugerujemy, by w wystąpieniu o informację Rada prosiła pracodawcę by sam sobie wyznaczył dogodny termin informując o tym pisemnie radę w ciągu trzech dni od daty wystąpienia rady.

Brak takiej deklaracji w tym terminie Rada może uznać za odmowę. Należy jednak wyznaczyć nieprzekraczalny termin sporządzenia takiej informacji. Z całą pewnością wyznaczenie terminu 20 dni roboczych nie narazi rady na zarzut nadmiernych roszczeń informacyjnych.

Powyższe rekomendacje wynikają z hipotetycznego założenia konieczności rozstrzygnięć sądowych w przypadku sporu lub badania przez inspekcję pracy zgłoszonej przez radę odmowy udzielenia informacji. Sąd będzie bowiem badał, czy strony zgodnie z art.5 ust.3 ustawy szanują w swojej działalności interes strony przeciwnej.