Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Jakie będą kompetencje rad pracowników w nowym kodeksie pracy?

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy, przygotowująca projekty nowych kodeksów indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, zajmie się tematyką organizacji pracowniczych.

Odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. opracowania projektu ustawy – Kodeks zbiorowego prawa pracy. Utworzono specjalne podzespoły, które przygotują koncepcje systemu przedstawicielstw pracowniczych. Zaproponują również zakresy kompetencji dla poszczególnych przedstawicielstw. Najbliższe posiedzenie Zespołu zaplanowano na 24 listopada 2016 r.

Jakie modele przedstawicielstw pracowników w stosunkach zbiorowych zaproponuje Zespół? Jakie przypisze im kompetencje? Czy w ramach kompleksowej reformy zostanie rozpatrzona na nowo sytuacja rad pracowników? To jedynie kilka pytań, spośród wielu, które się nasuwają.

Ten zakres prac Komisji Kodyfikacyjnej jest szczególnie ważny w kontekście zmian, których potrzebują rady pracowników do efektywnego działania. Same rady wypowiedziały się już na ten temat, włączając się w przygotowanie społecznego projektu nowelizacji ustawy o radach pracowników, który powstał z inicjatywy Instytutu Spraw Obywatelskich.

Czy decydenci wysłuchają głosu rad pracowników i wezmą pod uwagę społeczny projekt, wyrażający aktualne potrzeby rad? Będziemy do tego przekonywali m.in. w najbliższy piątek, 28 października 2016 r., podczas spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podobnie jak w trakcie spotkań w Kancelarii Prezydenta RP (14 października 2016 r.)

źródło: MRPiPS