Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Jakiej ustawy potrzebują rady pracowników? Konsultacje na półmetku

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Budżet dla rad pracowników, ochrona członków rad, ułatwienia w powoływaniu rad w zakładach pracy - to tylko kilka spośród wielu istotnych poprawek do ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. 

Konsultacje nad projektem nowelizacji ustawy toczą się od października 2015 roku. Odbyło się już pięć z ośmiu zaplanowanych spotkań z radami pracowników. Prace minęły półmetek. Czas na pierwsze podsumowania.

Uczestniczący w spotkaniach konsultacyjnych członkowie rad zgodnie twierdzą, że obowiązująca ustawa jest bublem. Jeżeli chcemy, żeby w Polsce rady pracowników działały efektywnie, jej nowelizacja jest koniecznością.

Proponowane zmiany dotyczą zagadnień najistotniejszych. Służą stworzeniu nowej jakości, nadaniu ustawie rangi i znaczenia. W żadnym razie nie są kosmetycznymi poprawkami, mającymi jedynie przypudrować wadliwe przepisy.

Kluczową z proponowanych zmian, mającą ułatwić powstawanie rad, jest wykreślenie z ustawy zapisu o konieczności zebrania podpisów co najmniej 10 procent załogi pod wnioskiem o powołanie rady. Brak ochrony dla osób zbierających podpisy sprawia, że ludzie często boją się podejmowania tej inicjatywy.  To z kolei hamuje proces powstawania nowych rad.

Zmiany zaproponowano również w zapisach dotyczących zasad informowania pracowników przez pracodawcę: przekazywanie odpowiedzi  lub odmowy odpowiedzi w formie pisemnej,  udzielanie odpowiedzi w określonych przedziałach czasowych. A co najważniejsze sprecyzowano zakresy obszarów tematycznych, w których rada pracowników ma prawo prosić pracodawcę o udzielenie informacji.

Jedną z trudniejszych i goręcej dyskutowanych kwestii jest propozycja stworzenia budżetu dla rady. Chociaż sama idea zdobyła poparcie i wzbudziła zainteresowanie rad, problemy stwarza wybór zasad, według których należałoby wyliczyć taki budżet.

Projekt nowelizacji będzie jeszcze dyskutowany  podczas trzech spotkań (m.in. w Krakowie).  Bardzo ważne jest, by jak najwięcej rad wzięło w nich udział i  wyraziło swoje opinie na temat proponowanych zmian. Zachęcamy do uczestniczenia w spotkaniach, wymiany opinii, dzielenia się własnymi pomysłami.

logo fio