Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Konferencja: Partycypacja pracowników w zarządzaniu i własności. Zasady, praktyka, trudności i rozwój

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Władze Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Partycypacja pracowników w zarządzaniu i własności. Zasady, praktyka, trudności i rozwój”, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2017 r. w Warszawie. Wydarzenie będzie kolejną okazją, aby podkreślić rolę rad pracowników w uczestnictwie w zarządzaniu zakładem pracy. Podczas konferencji swoje wystąpienia będą mieć eksperci Centrum Wspierania Rad Pracowników: Piotr Ciompa i Rafał Górski.

Celem konferencji jest:

 • Przedstawienie i pogłębienie wiedzy oraz świadomości pracowników, działaczy związkowych i pracodawców w zakresie partycypacji pracowników w zarządzaniu i własności oraz nadanie impulsu do szerokiego wdrażania zasad i rozwiązań partycypacji pracowniczej,
 • Przybliżenie koncepcji akcjonariatu pracowniczego i partycypacji pracowników w zarządzaniu oraz zasad solidarności społecznej i demokracji gospodarczej.
 • Natomiast celem utylitarnym konferencji jest integracja i wymiana doświadczeń środowisk opowiadających się za partycypacją pracowniczą w Polsce, ale także międzynarodowych środowisk naukowych.

Obszary tematyczne jakie pojawią się na konferencji:

 1. Formy partycypacji pracowniczej w zarządzaniu i efekty realizacyjne.
 2. Formy partycypacji pracowniczej we własności i efekty realizacyjne.
 3. Korzyści z partycypacji pracowniczej dla państwa, przedsiębiorstw i instytucji.
 4. Partycypacja pracownicza jako szansa dla związków zawodowych.
 5. Zalecenia Unii Europejskiej dotyczące partycypacji pracowniczej i stanowisko polskich władz w tym zakresie.
 6. Trudności i bariery w realizacji i upowszechnieniu w Polsce zasad partycypacji w okresie transformacji ustrojowej i czasach współczesnych.
 7. Rozwój partycypacji pracowniczej w innych krajach w tym na Zachodzie i w Stanach Zjednoczonych.
 8. Zarząd właścicielski a załogi pracownicze – stosunki wzajemne wczoraj, dziś i jutro.
 9. Stan świadomości i zainteresowania pracowników w Polsce różnymi formami partycypacji we własności i zarządzaniu.
 10. Partycypacja pracownicza a solidarność społeczna i zaangażowanie obywatelskie.
 11. Rola pracowników w zarządzaniu, rozwoju i  innowacjach.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu. Szczegółowe informacje.