Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Konflikt między radą a pracodawca w "Szynaka-Living"

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

W przedsiębiorstwie meblarskim "Szynaka-Living" w Iławie doszło do ostrego konfliktu na tle przyjęcia przez pracodawcę niekorzystnych dla pracowników regulaminów pracy i wynag­radzania oraz zwalniania członków związków zawodowych. Za wypowiedź w radiu o tym konflikcie pracodawca zwolnił dyscyplinarnie przewodniczącego rady pracowników i szefa jednego ze związków z powodu rzekomego ujawnienia tajemnicy handlowej. Instytut Spraw Obywatelskich napisał projekt pozwu przeciwko pracodawcy. Niestety, pracodawca widząc, że ma przegraną sprawę zaproponował "ugodę" w wyniku której rozwiązano stosunek pracy na mocy porozumienia stron za odszkodowaniem. Konflikt trwa nadal.