Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Konsultanci ds. rad pracowników

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

­Do końca kwietnia pracownicy przedsiębiorstw, w których działają lub mogą działać rady pracowników mogą się zgłaszać do konsultantów ds. rad pracowników.

W tym roku obecne rady pracowników kończą swoje kadencje. Nowe wybory powinny zostać przeprowadzone z uwzględnieniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego. NSZZ "Solidarność" przygotował się do pomocy pracownikom w przeprowadzeniu całej procedury.Przypominamy, że rady pracowników mogą działać w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 pracowników. W radzie, pracownicy mają prawo: otrzymywać informacje dotyczące sytuacji pracodawcy, konsultować niektóre decyzje podejmowane przez pracodawcę czy w razie potrzeby korzystać z pomocy ekspertów.

Rady pracowników są ważnym elementem dialogu społecznego. Istotna jest również niezależność członków rad od pracodawców. Dlatego NSZZ "Solidarność" pomaga pracownikom w ich tworzeniu. Od lutego 2009 Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” realizuje projekt finansowany z funduszy Unii Europejskiej - "Niezależna ekspertyza ekonomiczna standardem dialogu społecznego w obliczu zmiany gospodarczej".

Adresatem są członkowie rad pracowników i przedstawiciele organizacji związkowych. Projekt objął 33 rady pracowników. w ramach projektu powołano 16 Wojewódzkich Konsultantów ds. Rad Pracowników. Z ich pomocy mogą korzystac wszyscy pracownicy. Każdy z 16-tu wojewódzkich konsultantów w w/w czasie przeprowadzi 192 godziny konsultacji drogą mailową, telefoniczną oraz osobiście. Obowiązkiem tych osób jest również upowszechnianie informacji na temat istnienia punktów konsultacyjnych. W większości powstały one w regionach, których siedziby umiejscowione są w stolicach województw.

Ze względu na fakt, iż w tym roku obecne rady kończą swoje kadencje i koniecznym jest przeprowadzenie wyborów z uwzględnieniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, obecna praca konsultantów skoncentrowana jest na przygotowaniu pracowników do tych wyborów.

Więcej o radach pracowników

Pomocy udzielają konsultancji NSZZ "Solidarność"

Małopolska - Henryk Łabądź - private.1962@interia.pl

Mazowsze - Teresa Krasowska - tkras@poczta.onet.pl

Opolskie - Celina Kobelak - celinakobelak@o2.pl

Zachodnio-Pomorskie - Sławomir Majchrzak - esem@interia.eu

Wielkopolska - Elżbieta Wdowczyk - elaregion@wp.pl

Pomorskie - Zbigniew Koban - zbigniew.kaban@wp.pl

Łódzkie - Piotr Majcher - piotrmajcher@tlen.pl

Kujawsko-Pomorskie - Mirosław Jamroży - jeremi.mirek@vp.pl

Podlaskie - Mirosław Markowski - m.markowski@w.tkb.pl

Dolny Śląsk - Edyta Smolarczyk - editsmo@interia.pl

Świętkokrzyskie - Zdzisława Gątkiewicz - prawny.kielce@solidarnosc.org.pl

Lubelskie - Mateusz Ciejpa-Znamirowski - ciejpa@o2.pl

Podkarpackie - Jerzy Nowak - jerzy.nowak@delphi.com

Warmińsko-Mazurskie - Piotr Łuński - radypracownikow@o2.pl

Śląskie - Jadwiga Piechocka - zagraniczne@solidarnosc-kat.pl

Lubuskie - Elżbieta Drewka-Doberstein - e.drewka@solidarnosc.zgora.pl

Więcej o projekcie

Praca konsultantów została podzielona na dwa półroczne okresy. Od kwietnia do połowy września 2009 roku, konsultanci przeprowadzili badanie wśród rad pracowników na terenie całego kraju.

Celem badania było ustalenie, jak rady wykonują swoje obowiązki, czy mają swobodny dostęp do informacji, czy wiedzą o jaką informacje mogą występować, czy korzystali z ekspertów i ekspertyz, co im utrudnia pracę, jakiego rodzaju wsparcia potrzebują. Przebadano 656 rad pracowników z 16 województw. Jak do tej pory jest to największa zbadana grupa rad pracowników i z tego powodu badanie to należy do unikatowych.

Na podstawie przeprowadzonej wstępnej analizy ankiet ustalono, iż rady oczekują przede wszystkim: pomocy eksperckiej, szkoleń, wsparcia i współpracy ze strony Państwowej Inspekcji Pracy, wzorów dokumentów, wymiany doświadczeń pomiędzy radami.

Źródło: http://www.solidarnosc.org.pl/pl/aktualnosci/rady-pracownikow-.html

Autor: Dział Informacji KK, Dział Szkoleń i Programów Europejskich KK