Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Którzy kandydaci na posłów zajęliby się radami pracowników?

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

W listach, wysłanych przez nas do 15 startujących w wyborach do Sejmu kandydatów z różnych opcji politycznych, poprosiliśmy o odpowiedź na pytanie, dotyczące rad pracowników. Rozpoczynając akcję obiecaliśmy, że poinformujemy Państwa o jej wyniku przed wyborami.

Na pytanie „Czy jest Pan/i  gotowy/a poprzeć zniesienie wymogu zbieranie podpisów 10 procent członków załogi pod wnioskiem o utworzenie rady pracowników i zastąpienie go obowiązkiem tworzenia rady w każdym przedsiębiorstwie, zatrudniającym powyżej 50 osób?” skierowane do piętnastu kandydatów odpowiedziały zaledwie trzy osoby.

„Tak, oczywiście że poparłbym zniesienie tego wymogu, jak i poparłbym obowiązkowe tworzenie rad w  przedsiębiorstwach powyżej 50 pracowników. (…)Obserwacje rozwiązań zachodnioeuropejskich w tej kwestii jednoznacznie pokazują mi, że udział pracowników w zarządzaniu firmą jest z korzyścią zarówno dla pracowników, właściciela firmy, jak i dla całego społeczeństwa” – zapewnił Marcin Górski, kandydat Partii Razem.

Nasz postulat poparłaby również inna przedstawicielka Partii Razem, Katarzyna Paprota. Chęć aktywnego działania na rzecz jego realizacji zadeklarował także Adam Ostolski, Partia Zieloni.