Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Łódź: Koło Naukowe Prawa Pracy zaprasza na konferencję

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Z przyjemnością informujemy o ogólnopolskiej konferencji, organizowanej przez zaprzyjaźnione z nami Koło Naukowe Prawa Pracy, działające przy Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Zachęcamy do udziału w tym interesującym wydarzeniu.

Szanowni Państwo,

Koło Naukowe Prawa Pracy działające przy Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego ma zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję „Prawo pracy w systemie prawa, cz. VI: Prawo pracy a prawo ubezpieczeń społecznych”, która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2016 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Konferencje „Prawo pracy w systemie prawa” odbywają się nieprzerwanie od 2010 roku. W poprzednich latach prelegenci zajmowali się problematyką prawa pracy w powiązaniu z prawem cywilnym, prawem międzynarodowym, prawem karnym, prawem podatkowym i prawem handlowym.

W 2016 roku chcielibyśmy zaprosić Państwa na Konferencję poświęconą szeroko pojętym związkom prawa pracy z prawem ubezpieczeń społecznych. Na konferencji poruszane będą tematy dotyczące między innymi zmian, jakie wprowadziła ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw w zakresie oskładkowania umów zlecenia oraz dochodów członków rad nadzorczych, a także inne zagadnienia ze styku prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, np. kwestia świadczeń przysługujących ubezpieczonemu z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Do udziału w Konferencji w charakterze prelegentów lub słuchaczy zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów i studentów z ośrodków naukowych w całej Polsce, a także praktyków.

Prelegentów prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z abstraktem wystąpienia do 10 kwietnia 2016 roku na adres e-mail: konferencja.prawo.ubezpieczen@gmail.com. Abstrakty przesłane przez studentów oraz doktorantów muszą dodatkowo być zaopiniowane przez Opiekuna Naukowego (Opiekun Naukowy może uczynić to poprzez złożenie podpisu wraz ze stanowiskiem bezpośrednio na abstrakcie albo wydanie osobnej opinii). Uczestnictwo bierne można zgłaszać na ten sam adres mailowy do dnia 20 kwietnia 2016 roku.

Po konferencji planowane jest wydanie publikacji w formie monografii naukowej, zawierającej najlepsze wystąpienia prelegentów.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Organizatorami.

Z poważaniem,

Organizatorzy

informacja pdf