Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Napisaliśmy do Prezydenta RP Andrzeja Dudy w sprawie rad pracowników

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Napisaliśmy ponownie pismo do Prezydenta RP Andrzeja Dudy z prośbą o wniesienie pod obrady Parlamentu w trybie prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Mamy nadzieję, że tym razem otrzymamy odpowiedź i temat rad pracowników przestanie być w końcu pomijany w dyskursie politycznym.

Łódź, dnia 30 października 2017 r.

Szanowny Pan Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Kancelaria Prezydenta RP

Szanowny Panie Prezydencie,

w piśmie z dnia 3 listopada 2016 r., przesłanym przez Instytut Spraw Obywatelskich

do Kancelarii Prezydenta RP, poruszyliśmy kwestię funkcjonowania rad pracowników w Polsce. Zwróciliśmy się do Prezydenta RP z prośbą o wniesienie pod obrady Parlamentu w trybie prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.

Przygotowany przez Instytut Spraw Obywatelskich we współpracy z radami pracowników obywatelski projekt nowelizacji ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji został również przekazany do Biura Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich podczas spotkania z reprezentantami Biura dnia 14 października 2016 roku.

Z przykrością informujemy, że mimo upływu roku nie otrzymaliśmy z Kancelarii Prezydenta RP odpowiedzi na podjęte przez nas inicjatywy.

W związku z tym zwracamy się z prośbą o odpowiedź.

Z wyrazami szacunku

Rafał Górski,

Prezes, Instytut Spraw Obywatelskich