Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Nić porozumienia w szpitalu Babińskiego

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

We wtorek odbyło się pierwsze spotkanie rady pracowników Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie z nowym dyrektorem - Stanisławem Kracikiem. Dyrektor, a jednocześnie Prezes Małopolskich Parków Przemysłowych, poinformował Radę o sytuacji finansowej kompleksu oraz przedstawił pomysły mogące wyciągnąć lecznicę z finansowego dołka.

Nowy zarząd zastał Szpital Babińskiego w fatalnych warunkach. Najpoważniejszym problemem jest dług sięgający 1,5 mln złotych. Szpital zatrudnia ponad 1000 pracowników. Cięcia są nieuniknione.

Dyrektor Kracik zapewnia, że w pierwszym rzędzie nastąpi redukcja na stanowiskach kierowniczych.

Kolejnym wyzwaniem dla obecnego zarządu są zaniedbane budynki. Na blisko 50 hektarach znajdują się 64 obiekty budowlane. Większość z nich wymaga remontu.

Prezentując swoją koncepcję, Staniasław Kracik wspomniał o konieczności ograniczenia kosztów eksploatacji budynków oraz remoncie przedszkola przynależącego do kompleksu. Zapewnił także, że salowi nadal pozostaną pracownikami Szpitala w Kobierzynie. Jednocześnie przekazał listę osób, które otrzymają propozycję przejścia do nowego pracodawcy - Małopolskich

Parków Przemysłowych

Rada pozytywnie przyjęła przedstawione propozycje, równocześnie licząc na regularne konsultacje i dobrą atmosferę w trakcie spotkań.