Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Nowelizacja ustawy o radach pracowników

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Tak zatytułowano  tekst w Tygodniku Solidarność, w którym prezes INSPRO, Rafał Górski, kontynuuje wątek zmiany ustawy.

Pisze o tym, co rady doskonale znają z codziennej praktyki i o tym, co podkreślały podczas spotkań konsultacyjno-sieciujących: – To było siedem intensywnych miesięcy, wypełnionych dyskusjami. Wszystko po to, żeby projekt nowelizacji jak najpełniej odpowiedział na potrzeby rad pracowników i zyskał mandat społeczny.Członkowie rad pracowników przedstawili swoje propozycje zmian w zapisach ustawy. Obowiązująca obecnie ustawa została zmiażdżona krytycznymi opiniami. Zyskała miano bubla ustawowego. Rady pracowników chcą działać na rzecz załogi i przedsiębiorstwa. Żeby ich starania przynosiły efekty, potrzebne są zmiany w obowiązujących przepisach – podsumowuje.

Rady zgłosiły kilkadziesiąt większych i mniejszych zmian do ustawy.

Trzy najważniejsze z nich to:

  • ułatwienie powstawania rad pracowników – projekt nowelizacji ustawy proponuje zniesienie obowiązku zbierania podpisów 10 procent załogi pod wnioskiem o zorganizowanie wyborów do rady.
  •  sprecyzowanie zakresu udzielanych informacji – podczas konsultacji oceniano zasadność wprowadzenia zapisów, precyzujących zakresy informacji, jakich pracodawca powinien udzielać.
  • określenie formy odpowiedzi udzielanej przez pracodawcę i czasu na nią przeznaczonego oraz pisemne podanie przyczyn ewentualnej odmowy.

Od kwietnia będziemy szukać sojuszników nowelizacji ustawy wśród związków zawodowych, posłów i senatorów, Kancelarii Prezydenta RP i Rady Dialogu Społecznego.

Tygodnik Solidarność, Nr 12: Nowelizacja ustawy o radach pracowników, Piątek 18 marca 2016

logo fio