Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Nowy Peryskop już gotowy

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Najnowszy numer biuletynu dla rad pracowników – Peryskop – rozesłaliśmy do rad w całej Polsce.

Cieszymy się z powstania nowego numeru Peryskopu. Mamy nadzieję, że jego lektura sprawi Państwu przyjemność i dostarczy kolejnych bodźców do działania w radach pracowników.

Zawarte w nim wypowiedzi rad są szczególnie cenne. Jakie cele chcą osiągnąć w najbliższym czasie? Co należy zmienić w ustawie? Te i wiele innych kwestii z życia rad porusza tekst Rady o sobie – minisondaż. Oto fragment jednej z wypowiedzi: – Najważniejsza sprawa. Za żadną cenę nie powinno się rezygnować z powoływania rad pracowników. Martwią mnie statystyki, liczba rad jest coraz mniejsza. Przede wszystkim rady pracowników mają zbyt słabe umocowanie ustawowe. Wszystko jest płynne. Druga słabość, że w przeciwieństwie do związków zawodowych, objętych organizacyjnie strukturą od podstawowej jednostki do centralnej, rady pracowników są pozostawione same sobie. Nie mają wsparcia lub jest ono nadal znikome. Może powinna powstać jakaś struktura wspierająca?

Inne tematy numeru:

Jak to robią w VW Group Polska? – o działalności tamtejszej rady pracowników,

Jakich zmian potrzebują rady pracowników? – o spotkaniach konsultacyjnych dla rad,

Synergia, czyli razem możemy więcej – o Kole Naukowym Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego. Przygotowuje ono odpowiedzi na pytania nadsyłane do Centrum Wspierania Rad Pracowników,

Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników – zaproszenie, Warszawa, 14 czerwca 2016.

Wszystkie rady zachęcamy do dzielenia się uwagami, opiniami, wyzwaniami. Wasze historie chętnie zamieścimy na stronie internetowej www.radypracownikow.info.

Zachęcamy do lektury Peryskopu i współpracy.

Mamy nadzieję, że rozesłane przez nas egzemplarze Peryskopów trafią do Państwa rąk jeszcze przed końcem tego tygodnia, tj. do 13 maja 2016. Jeśli do którejś z rad przesyłka nie dotrze, prosimy nas o tym poinformować.

[mailowo na adres: malgorzata.jankowska@grupainspro.pl

lub telefonicznie: 519 300 633]

logo fio