Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Nowy projekt adresowany do rad pracowników

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

­

Od 1 grudnia 2009 roku rozpoczęła się kolejna edycja projektu realizowanego ­przez Instytut Spraw Obywatelskich w Łodzi, mający na celu wsparcie rad pracowników: "Rady pracowników – efektywne narzędzie zwiększania zaangażowania obywateli w życie publiczne". Głównym celem projektu jest stworzenie warunków sprzyjających dalszemu rozwojowi i prawnemu funkcjonowaniu rad pracowników poprzez m. in.: poradnictwo i aktywizację pracowników do podejmowania dalszych działań społecznych.

W ramach projekt będą przeprowadzone szkolenia dla rad pracowników. Zaplanowano 6 szkoleń w różnych miastach Polski (Gdańsk, Poznań, Wrocław, Katowice, Warszawa, Kraków), które odbędą się na przełomie kwietnia – października 2010 roku. O terminach poszczególnych szkoleń będziemy sukcesywnie informować Państwa na naszej stronie.

Dodatkowo wydane zostaną dwa biuletyny informacyjne, w których będą umieszczone m. in. porady prawne, sposoby uzyskiwania dostępu do niezbędnych radzie informacji, praktyczne porady dotyczące działalności rad. Biuletyny zostaną wysłane do rad pocztą. O ich wydaniu poinformujemy również na naszej stronie internetowej.

Na co dzień można skorzystać z porad ekspertów ds. problematyki rad pracowników, w ramach Centrum Wspierania Rad Pracowników, które czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00. Pytania można zgłaszać telefonicznie (42 630 17 49) lub mailowo rady@iso.edu.pl.