Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

O radach pracowników rozmawialiśmy z RPO

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Adam Bodnar, odwiedził Łódź w czwartek, 14 kwietnia 2016 r. Przewodnim tematem spotkań była praca i warunki jej wykonywania. W rozmowach pojawił się również wątek rad pracowników.

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) wziął udział w jednym ze spotkań oraz w debacie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Zdaliśmy relację z prac nad przygotowaniem projektu nowelizacji ustawy o radach pracowników. Podkreśliliśmy udział rad pracowników w spotkaniach konsultacyjnych. Poinformowaliśmy również o przygotowaniach do czerwcowego Forum Rad Pracowników. Wyraziliśmy nadzieję, że weźmie w nim udział Rzecznik Praw Obywatelskich.

W trakcie wypowiedzi podsumowującej debatę na Uniwersytecie Łódzkim dr Adam Bodnar powiedział, że tematy związane z rynkiem pracy są mu bardzo bliskie. Zapewnił, że pamięta o zgłaszanych przez INSPRO do jego biura zagadnieniach, związanych z radami pracowników.

Cieszymy się, że tematyka rad pracowników została dostrzeżona przez biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Nie oznacza to oczywiście rozwiązania problemów rad, ale stanowi krok naprzód w docieraniu z informacjami do wybranych urzędów.

logo fio