Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

O szkoleniu w Łodzi

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

21 czerwca br. w­ Łodzi miało miejsce szkolenie dla rad pracowników. Po raz kolejny udowodniło ono, jak bardzo tego typu spotkania są potrzebne członkom rad. W czasie szkolenia zadawanych było bardzo wiele pytań, poruszano mnóstwo problemów, odnoszących się do sytuacji poszczególnych rad.

Dało nam to potwierdzenie tego, iż problemy rad są bardzo zróżnicowane, a dużą ich liczbę powodują nieprecyzyjne zapisy ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w szkoleniu i zapraszamy na kolejne spotkania,

które odbędą się już po wakacjach. Jednocześnie przypominamy, że na bieżąco można zgłaszać swoje problemy oraz pytania do naszego Centrum Wspierania Rad Pracowników, telefonicznie ( 42 630

17 49 ) albo mailowo: rady@iso.edu.pl

Komentarze z ankiet ewaluacyjnych, wypełnianych przez uczestników po szkoleniu:

"Zajęcia były prowadzone w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań i uzyskiwania

na bieżąco odpowiedzi, w przyjemniej atmosferze."

"Możliwość wymiany doświadczeń między uczestnikami jest bardzo cenna."

"Tego typu szkolenia są wręczniezbędne. Jedyna moja uwaga – powinny się one odbywać przynajmniej dwa razy w roku."

 

­szkolenie3_s­

 

­szkolenie4_s­