Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Relacja na żywo: Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Zaczynamy Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników. Na sali ponad ponad 100 przedstawicieli rad z całej Polski.

11:00 Rafał Górski rozpoczyna przywitaniem gości, m.in p. Bogusława Kaczmarka, Prezesa Stowarzyszenia Działaczy Samorządu Pracowniczego, p. Ewy Kozaneckiej  Poseł, Prawo i Sprawiedliwości oraz Piotra Ciompę - eksperta Centrum Wspierania Rad Pracowników.

11:05 Wprowadzenie, 10 lat kampanii obywatelskiej na rzecz wzmocnienia rad pracowników - Rafał Górski opowiada o kampanii na rzecz rad pracowników.

11:20 Nasze historie – zaczynamy wystąpienia członków rad pracowników z Volkswagen Group Polska przemawia Julitta Szuman - przewodnicząca.

Szuman opowiada o trudnych początkach założenia rady pracowników, o wyzwaniach związanych z współpracą z związkami zawodowymi.

"Zaangażowałam się w projekt nowelizacji ustawy, ponieważ widzę potrzebę doprecyzowania przepisów dotyczących rad pracowników. Potrzebne jest realne wsparcie eksperckie rad pracowników [...] Chciałabym wpłynąć na zmniejszenie dystansu pomiędzy radą pracowników a związkami zawodowymi i pracodawcą"

11:30 wystąpienie Grzegorza Chantkowskiego: Związki Zawodowe UMC Poland.

Chantkowski opowiada o funkcjonowaniu rady pracowników w restrukturyzowanym przedsiębiorstwie oraz o trudnej współpracy z pracodawcą.

"Ustawa powstała w zamyśle, że ustawodawca kieruje się dobrą wolą pracodawcy [..] ustawa nie daje radom realnych narzędzi. [...] W ustawie powinny znaleźć się zapisy, o karaniu pracodawcy w związku z nieprzestrzeganiem przepisów [...] pozwoliłoby to radom i związkom zdyscyplinować pracodawców".

11:50 Edward Jamiołkowski - przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Warszawskiej Opery Kameralnej.

Jamiołkowski: Mam nadzieję, że trend powoływania rad pracowników w instytucjach kulturalnych będzie się rozpowszechniał. Bo niestety tego rodzaju instytucje są na szarym końcu jeśli chodzi o funkcjonowanie rad pracowników czy związków zawodowych.

12:05 Piotr Ciompa, ekspert, Instytut Spraw Obywatelskich prezentuje projekt nowelizacji ustawy o radach pracowników oraz apelu do Wicepremiera Mateusza Morawieckiego.

W apelu do Wicepremiera Mateusza Morawieckiego zgromadzeni na Ogólnopolskim Forum Rad Pracowników obywatele, w tym przedstawiciele najaktywniejszych rad pracowników, wyrażają zdecydowane poparcie dla akcjonariatu pracowniczego jako elementu i warunku powodzenia „Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Trwa zbieranie podpisów od przedstawicieli rad pracowników pod apelem.

13:30 Rozpoczął się panel dyskusyjny. Jako pierwszy głos zabrał ekspert INSPRO, Piotr Ciompa. W panelu udział biorą: Bogusław Kaczmarek - prezes Stowarzyszenia Działaczy Samorządu Pracowniczego, Ewa Kozanecka - poseł PiS, Paweł Galec - OPZZ, wydział prawny.

Pierwsze pytanie pada pod adresem pani poseł Ewy Kozaneckiej (PiS), która jest również przewodniczącą rady pracowników zakładu wodociągów w Bydgoszczy. "Niestety, pracodawcy bardzo negatywnie podchodzą do rad pracowników i ustawy" - stwierdziła.

"Przewaga gospodarcza dzięki taniej sile roboczej kończy się. Trzeba iść w kierunku gospodarki innowacyjnej. Bez dostrzeżenia dialogu społecznego, bez partycypacji pracowników w zarządzaniu nie mamy żadnych szans" - uważa Bogusław Kaczmarek.

Związki traktują rady jako narzędzie, skuteczne narzędzie partycypacji pracowniczej. Paweł Galec z wydziału prawnego OPZZ podkreśla wagę współpracy między radami pracowników a związkami zawodowymi. Uważa natomiast, że obie organizacje nie powinny ze sobą rywalizować.

14:05 "W moim przekonaniu zmiany w ustawie są potrzebne. Nie mogą natomiast być dokonywane bez uzgodnienia ze stroną rządową, prawnikami, stroną społeczną. Z mojego punktu widzenia zmieniłabym sposób zlecania ekspertyz. Nie wiązałabym kwestii doszczegółowienia informowania z odniesieniem do zapisów europejskiej rady zakładowej. Nie należy wchodzić  w kompetencje związków zawodowych" - zastanawia się poseł, Ewa Kozanecka.

"Żeby rada mogła działać skutecznie, pracodawcy muszą mieć sprecyzowane obowiązki. Mamy niską kulturę negocjacji" - zauważa Bogusław Kaczmarek.

14:25 Górski - pytanie do panelistów: Czy uznają Państwo za zasadne, aby swoje przedstawicielstwo w Radzie Dialogu Społecznego (RDS) miały rady pracowników?

Paweł Galec: Boję się,że jeśli do RDS dołączą kolejne instytucje to dialog będzie rozmyty, z całym szacunkiem dla rad pracowników, uważam, że im bardziej jednolita rada tym silniejsza.

Ewa Kozanecka: Myślę, że reprezentacja w Radzie Dialogu Społecznego jest już, w ramach obecności związków zawodowych.

Pytanie z sali: Maciej Łapski z "Polska Społeczna": Jak skutecznie pozyskiwać informacje od pracodawcy?

Ciompa: jeśli pracodawca odmawia związkom zawodowym informacji, a udostępnia je radzie pracowników, dobrym rozwiązaniem jest powoływanie na społecznych ekspertów osób z zarządów związków zawodowych.

Kozanecka: ustawa wymaga doprecyzowania. Główną bolączką jest brak dostępu do informacji, oraz możliwość wykonywania niezależnych ekspertyz. Rada pracowników, żeby funkcjonować właściwie musi mieć swój budżet.

Poseł Kozanecka zobowiązała się do przedstawienia projektu nowelizacji ustawy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Paweł Galec z wydziału prawnego OPZZ również wyraża chęć zaopiniowania przez OPZZ projektu ustawy oraz przekazać do przewodniczącego OPZZ Jana Guza.

Kończymy: zebraliśmy podpisy pod apelem do wicepremiera Morawickiego. Mamy deklaracje w sprawie rozmów i spotkań na temat nowelizacji ustawy o radach pracowników.

Apel do przeczytania w całości. 

Zapoznaj się z projektem nowelizacji ustawy.

logo fio