Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Organizacje pracownicze mogą pomóc w upowszechnieniu akcjonariatów pracowniczych

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Zachęcamy do zapoznania się z wypowiedzią eksperta Centrum Wspierania Rad Pracowników - Rafała Górskiego o akcjonariacie pracowniczym na 8. Kongresie Innowacyjnej Gospodarki.

Górski zauważa: "Dotychczas w debacie publicznej rozmawiano głównie o innowacjach technologicznych. Podniesienie tematu akcjonariatu pracowniczego pokazuje, że nie wystarczają już one, żeby przedsiębiorstwa faktycznie przynosiły zyski i służył dobru wspólnemu. Rośnie potrzeba innowacji związanych z pracownikami."

https://www.youtube.com/watch?v=9_4BleChNsI