Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Pierwsze posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy za nami

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Inauguracyjne posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy odbyło się 23 września 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog im. Andrzeja Bączkowskiego w Warszawie. Poprowadził je przewodniczący Komisji, prof. Marcin Zieleniecki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.W trakcie spotkania, spośród członków Komisji, utworzono dwa zespoły:

  • do opracowania projektu ustawy Kodeks pracy. Jego przewodniczącym został prof. Arkadiusz Sobczyk,
  • do opracowania projektu ustawy Kodeks zbiorowego prawa pracy. Jego pracami pokieruje prof. Jakub Stelina.

Przygotowano wstępny harmonogram prac. Po zakończeniu posiedzenia inauguracyjnego odbyło się pierwsze robocze spotkanie zespołu ds. zbiorowego prawa pracy. Drugi z zespołów rozpocznie pracę 6 października 2016 r.

 źródło: MRPiPS