Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Porady eksperta: Do wyborów do rady zgłasza się tylko jeden kandydat – co wtedy?

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Jak poradzić sobie gdy w wyborach uzupełniających do rady pracowników zgłosi się tylko jeden kandydat? Jak ma zachować się rada – przeprowadzić wybory czy ponowić ogłoszenie o składaniu kandydatur?

Ustawa nie przewiduje takiej sytuacji, gdy w wyborach do rady pracowników zgłosi się tylko jeden pracownik. W komentarzu do ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzeniu z nimi konsultacji (A. Pabisiak, M.Wojewódka, C.H.Beck, Warszawa 2017) możemy przeczytać, że „brak zainteresowania pracowników wyborami nie może mieć negatywnego wpływu na powstanie rady pracowników”. Zatem wybory w takim przypadku należy uznać za ważne.

Należałoby również sprawdzić czy Regulamin Komisji Wyborczej nie przewidywał takiej sytuacji.

Co do zasady, rada pracowników jest organem kolegialnym, jednakże nawet w sytuacji gdy w radzie pozostanie jeden członek, to wykonuje on samodzielnie wszelkie uprawnienia rady do czasu przeprowadzania wyborów uzupełniających.

W przypadku braku chętnych na stanowisko członka rady pracowników ani ustawa, ani doktryna nie wskazuje na sposób postępowania. Z ustawy wynika jedynie, że nie ma możliwości skrócenia kadencji rady jak i jej wydłużenia. Nie określa zatem ona trybu jej odwołania, w związku z czym, nawet regulamin rady uchwalony po jej wyborze, nie może przewidywać takiej procedury. Nawet w przypadku spadku zatrudnienia czy też jego zwiększenia u danego pracodawcy, rada funkcjonuje w takim kształcie w jakim ją wybrano. Podkreśleniem braku możliwości skrócenia kadencji rady jest konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających (które należą do obowiązków pracodawcy), jednocześnie wskazuje to na oderwanie mandatu członków rady od kadencji – dla każdego kończy się ona w tym samym czasie, nawet jeśli członkowie zostali wybrani w wyborach uzupełniających. Dodatkowo należy dodać, iż do wyborów uzupełniających rada może skutecznie funkcjonować w okrojonym składzie.

W przypadku braku zainteresowania wyborami jedyną wskazówką mogłoby być uświadomienie pracownikom znaczenia funkcji rady pracowników, iż jej istnienie obliguje pracodawcę nie tylko do informowania pracowników o kwestiach związanych z działalnością i sytuacją ekonomiczną pracodawcy, a także z kwestiami związanym z zatrudnieniem, ale także do konsultowania powyższych kwestii z organem reprezentatywnym, jaki stanowi rada pracowników.

Masz pytanie odnośnie działania rady pracowników? Skorzystaj z naszych bezpłatnych porad prawnych!