Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Poznań – relacja ze spotkania dla rad

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Pierwsze z ośmiu regionalnych spotkań sieciujących dla rad pracowników odbyło się w Poznaniu, 19 października 2015 roku. Jednym z najważniejszych zadań całego cyklu jest opracowanie nowelizacji „Ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji”. Projekt realizują Grupa INSPRO oraz Instytut Spraw Obywatelskich przy współpracy z radą pracowników Volkswagen Group Polska.

Spotkanie inauguracyjne było twórcze i efektywne. W trakcie ożywionej dyskusji członkowie rad dzielili się doświadczeniami, wskazywali bieżące problemy, potrzeby na przyszłość i dyskutowali nad zmianami, koniecznymi do wprowadzenia w Ustawie.

Wyzwania dla rad

Jednym z największych wyzwań jest pokonywanie barier komunikacyjnych. Wiele osób wskazywało na trudności w rozmowach z zarządami, które często udzielają zdawkowych i niepełnych informacji o stanie firm. W skrajnym przypadku doszło nawet do odwołania rady pracowników przez pracodawcę. Niekiedy trudności pojawiają się również we współpracy ze związkami zawodowymi.

Ustawa? Do zmiany!

Problemów nie brakuje, a liczba rad wciąż się zmniejsza. W dużej mierze przyczyną takiego stanu rzeczy jest wadliwie skonstruowana Ustawa, na mocy której powołano w Polsce do istnienia rady pracowników. Nieprecyzyjne, ogólnikowe przepisy w niej zawarte nie pozwalają radom na skuteczne działanie. Uczestnicy spotkania zgodnie poparli inicjatywę nowelizacji Ustawy. „Jest potrzebna dla działalności rad pracowników; jest konieczna; rewelacyjny pomysł; bardzo dobra propozycja; jest jak najbardziej słuszna; wspaniała inicjatywa” – podsumowali.

Kierunek Rzeszów

Najbliższe spotkanie odbędzie się 10 listopada 2015 roku w Rzeszowie, a dwa kolejne, jeszcze w tym roku, w Warszawie i Łodzi. Na wszystkie serdecznie zapraszamy.

(Pełna relacja ze spotkania w Poznaniu ukaże się w biuletynie rad pracowników – Peryskop)

logo fio