Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Pracodawcy chcą ograniczenia liczby grup zawodowych, chronionych przed zwolnieniem. Co z radami pracowników?

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Ograniczenie uprawnień do ochrony przed zwolnieniem to jedna z sugerowanych zmian do kodeksu pracy. W Rekomendacjach na rzecz poprawy funkcjonowania rynku pracy w Polsce zawarła ją organizacja pracodawców – Konfederacja Lewiatan.

Jak informuje Gazeta Prawna, zalecenia Lewiatana zostały opracowane z myślą o mającej wkrótce rozpocząć działanie komisji kodyfikacyjnej prawa pracy. Jej zadaniem będzie przygotowanie nowego kodeksu pracy. Zmian sugerowanych przez środowisko pracodawców jest oczywiście więcej. Dotyczą one m.in.:  umów o pracę, wydłużenia okresu próbnego, zasad rozwiązywania umowy o pracę. Obok innych tematów sugestie Konfederacji Lewiatan będą dyskutowane podczas Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie (28–30 Września 2016). Wobec proponowanych przez Konfederację rozwiązań wątpliwości wyrażają związki zawodowe.

Wśród grup objętych ochroną przed zwolnieniem są również osoby działające na rzecz praw pracowników: przedstawiciele związków zawodowych, członkowie grup negocjacyjnych, społeczni inspektorzy pracy, rady pracowników, członkowie europejskich rad zakładowych. Jak podaje Gazeta Prawna wszystkich grup, niezależnie od ich rodzaju, jest łącznie ponad 40.

W dyskusji każdy ma prawo do zabrania głosu i bycia wysłuchanym. Dlatego warto przyjrzeć się sugestiom pracodawców. Mają prawo do ich wyrażenia. Czas biegnie naprzód, a zmieniająca się rzeczywistość wymaga reagowania na zachodzące przeobrażenia. Zmiany wydają się więc nieuniknione. Również w Kodeksie pracy.

Ale zanim zacznie się cokolwiek zmieniać, trzeba uważnie przeanalizować zgłaszane pomysły. Prawo pracy to ważna materia. Określa ono nasze życie zawodowe. Rzutuje na stosunki w miejscach pracy, prawa i obowiązki pracowników, a także pracodawców. Zmieniając coś bez należytej ostrożności i wyważenia interesów wszystkich stron, można poprawić los wnoszącego poprawkę kosztem innej grupy. Nie może dojść do sytuacji, w której ograniczona zostałaby ochrona osób, działających na rzecz pracowników.

A jak trudno jest funkcjonować w oparciu o oderwane od rzeczywistości zapisy od 10 lat doświadczają rady pracowników. Dobrze by się stało, gdyby wreszcie ich głos, wyrażony w postaci  społecznego projektu nowelizacji ustawy w oparciu o którą działają, również został wysłuchany. Przez decydentów.

Źródła:

40 grup pracowników chronionych przed zwolnieniem. Pracodawcy chcą zmian, Gazeta Prawna.Pl, 05.09.2016,  http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/973022,szczegolna-ochrona-przed-zwolnieniem.html  [dostęp: 8.09.2016]

Lewiatan chce rewolucji na rynku pracy. Związki sceptyczne, tvn24bis.pl, 03.08.2016,  http://tvn24bis.pl/z-kraju,74/lewiatan-ma-pomysl-na-reforme-rynku-pracy,665732.html [dostęp: 8.09.2016]

Kogo obejmuje ochrona przed zwolnieniem z pracy, infor.pl

http://www.infor.pl/prawo/praca/rozwiazanie-umowy/686068,Kogo-obejmuje-ochrona-przed-zwolnieniem-z-pracy.html  [dostęp: 8.09.2016]