Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Pracownik jest od pracowania

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

„Pracownik jest od pracowania. Właściciel nie po to zakłada firmę, żeby ją współprowadzić z jakimiś delegatami czy radami robotniczymi.” – tak ostatnio o radach pracowników wypowiadał się redaktor Ł. Warzecha. 

 

tweet warzecha

Rok temu minęło 10 lat od kiedy prowadzimy Centrum Wspierania Rad Pracowników. Kiedy zaczynaliśmy wspierać rady pracowników (zaraz po tym jak zaczęły one powstawać w Polsce) wierzyliśmy, że będą dla wielu pracowników najlepszym sposobem na prowadzenie dialogu z pracodawcą. 

Pracownicy zasługują na godne traktowanie w zakładach pracy, w których spędzają 1/3 życia. Zasługują na rzetelne informowanie o sytuacji firmy. Zasługują na możliwość konsultowania ważnych spraw dotyczących jej działalności. Zasługują na możliwość współdecydowania o rozwoju firmy. Wreszcie, zasługują na to, żeby osoby wypowiadające się w tonie redaktora Warzechy zrozumiały, że nie będzie silnej gospodarki bez współpracy pracownik-pracodawca. 

Żeby tak się działo, powinno powstawać jak najwięcej, nie tylko związków zawodowych, ale i rad pracowników.

W latach 2010-2011 mieliśmy w Polsce 3 400 działających rad pracowników. Od 2012 r. nastąpiło załamanie, sukcesywnie z roku na rok ich liczba dramatycznie spada. Obecnie jest ich niecałe 500..

Wg danych GUS z czerwca 2017 r. warunki umożliwiające powołanie u siebie rad spełniało ponad 17 tysięcy firm zatrudniających 4,5 mln osób. Oznacza to, że 4,5 mln pracowników nie ma żadnej formy reprezentacji pracowniczej. A w konsekwencji nie ma  komu stać na straży praw pracowników ani budować kulturę dialogu w zakładzie pracy.

Jednym z powodów spadku liczebności rad jest bez wątpienia wadliwa ustawa. Dlatego w latach 2015-2016 przygotowaliśmy projekt jej nowelizacji. Od początku 2017 r. projekt znajduje się w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy przy Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. 

Wiemy, że bez regularnie prowadzonych działań rzeczniczych projekt nie ma szans na zainteresowanie decydentów. Dlatego też potrzebujemy Twojego wsparcia, które pozwoli nam pilnować prac nad ustawą.

Przekaż 1% podatku na działanie Centrum Wspierania Rad Pracowników. 

Rozliczając PIT wpisz nr KRS 0000 19 19 28 lub skorzystaj z bezpłatnego programu.

POBIERZ DARMOWY PROGRAM >>>

WYPEŁNIJ I ROZLICZ ONLINE >>>

PS Zadbaj, byś był godnie reprezentowany w Twoim miejscu pracy.