Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Prezydent podpisał nowelizację ustawy dotyczącej rad pracowników

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

­Wczoraj Prezydent Lech Kaczyński podpisał nowelizację ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Związkowe rady pracowników działają do końca swojej kadencji natomiast od 8 lipca rady mogą być wybierane tylko bezpośrednio przez załogę.

Nowelizacja ta dostosowuje ustawę do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2008 roku. Nowelizacja uchyla zakwestionowane przez Trybunał przepisy określające tryb wyboru oraz odwołania rady pracowników w zależności od przynależności pracowników do reprezentatywnej dla zakładu organizacji związkowej (artykuł 4 ust. 1, 3 i 5 ustawy).

Od momentu wejścia przepisów w życie (nowelizacja wejdzie w życie 14 dni po jej ogłoszeniu w „Dzienniku Ustaw”) rady pracowników będą powoływane w sposób, w jaki do tej pory były powoływane były rady tam , gdzie związki zawodowe nie działały (lub działały ale nie były reprezentatywne). Członków rady pracowników u pracodawcy zatrudniającego do 100 pracowników wybierają pracownicy spośród kandydatów zgłoszonych na piśmie przez grupę co najmniej 10 pracowników; powyżej 100 pracowników – grupa ta musi liczyć co najmniej 20 pracowników.

Jednocześnie rada pracowników wybrana, przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy, na podstawie art. 4 ust. 1 albo 3 ustawy, o której mowa w art. 1 ustawy, działają do końca swojej kadencji.

Podpisany przez prezydenta projekt nowelizacji ustawy do pobrania tutaj.

Autor: Michał Stępień

­