Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Projekt nowelizacji ustawy o radach pracowników przyjęty przez komisje senackie

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Senatorowie z komisji: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Ustawodawczej zdecydowali o przyjęciu projektu ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Zmiany zostały zainspirowane przez Instytut Spraw Obywatelskich.

Ułatwienia dla rap pracowników w czasie pandemii koronawirusa

Projekt nowelizacji, przygotowany przez grupę senatorów z inspiracji Instytutu Spraw Obywatelskich, ma na celu ułatwienie działania rad pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2. W tym celu zmniejsza liczbę podpisów wymaganych do zgłoszenia kandydatury, znosi wymóg zbierania podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie wyborów rady pracowników i zmniejsza frekwencję wymaganą do stwierdzenia ważności wyborów.

Opinie o nowelizacji ustawy

Jak powiedział przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski:

potrzeba zmiany regulacji wynika z utrudnień w wyborze reprezentacji samorządu pracowników, jakie powstały z powodu pandemii i obserwowanego wzrostu zakażeń. Projekt daje praktyczne narzędzia.

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed stwierdził, że propozycje zawarte w projekcie mogą być podstawą dalszych prac legislacyjnych, ale wymagają doprecyzowania. Zauważył, że zmiany odnoszą się tylko do aktualnej sytuacji epidemicznej, a powinny być szersze.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” i  przedstawiciele NSZZ „Solidarność” w Zespole problemowym ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego ocenili proponowany projekt negatywnie. Zastrzeżenia do niego przedstawiło także Forum Związków Zawodowych.

Prezes Instytutu  Spraw Obywatelskich Rafał Górski apelował do senatorów o dalsze procedowanie projektu noweli, który przygotowano w odpowiedzi na apele członków rad. Przypomniał, że rady pracownicze stanowią inny rodzaj reprezentacji pracowników niż związki zawodowe, które działają tylko w 15% zakładów pracy, nie ma ich w sektorze prywatnym.

W trakcie dyskusji senatorowie Kazimierz Michał Ujazdowski i Jolanta Hibner opowiedzieli się za przyjęciem projektu ustawy. Komisje wprowadziły do niego poprawki, zaproponowane przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu, m.in. służące zwiększeniu uniwersalności przepisów tak, aby odnosiły się nie tylko do obecnej pandemii wirusa SARS-CoV-2, ale także zagrożenia epidemiologicznego w ogóle.

Przeczytaj więcej o pracach komisji senackich 29 września 2020 r.

Źródło zdjęcia