Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Projekt nowelizacji ustawy o radach pracowników zaprezentujemy podczas posiedzenia WRDS w Łodzi

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego, Waldemar Krenc, przychylił się do naszej prośby. W trakcie najbliższego posiedzenia WRDS zaprezentujemy projekt nowelizacji ustawy o radach pracowników.

Przygotowany we współpracy z radami pracowników projekt nowelizacji ustawy przedstawi prezes Instytutu Spraw Obywatelskich, Rafał Górski. Posiedzenie odbędzie się 15 września 2016 roku w Łodzi.

Rada Dialogu Społecznego oraz jej wojewódzkie przedstawicielstwa wyrażają opinie w sprawach dotyczących zakresu zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców. Rady wojewódzkie czynią to na szczeblach wojewódzkich. Uprawnienia Rady Dialogu Społecznego odnoszą się do zagadnień o wymiarze ogólnokrajowym.

Jak widać przewidziany przez ustawodawców dialog społeczny nie objął, niestety, swoim zasięgiem rad pracowników. Wielka szkoda. Dlatego cieszy fakt, że Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego znalazła miejsce dla tematyki rad pracowników w harmonogramie posiedzenia.

Chcielibyśmy, żeby również inne instytucje, do których skierowaliśmy prośby o spotkania w sprawie rad pracowników, wykazały się podobną otwartością.