Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Rady Pracowników - niedoceniony element społeczeństwa obywatelskiego

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Prezes Instytutu Spraw Obywatelskich Rafał Górski, na łamach wydanego w 2018 roku zbioru publikacji, zamieścił obszerny tekst dotyczący Rad Pracowników. Rozpatruje w nim konieczność funkcjonowania przedstawicielstwa pracowniczego, w celu budowy szeroko rozumianego społeczeństwa obywatelskiego.

Podstawowym elementem tworzenia pozytywnego porozumienia na linii pracownik-pracodawca, jest zrozumienie faktu, iż istnienie Rad Pracowników jest wyrazem dobrych intencji i przejrzystości działania przedsiębiorstwa. Jest to założenie, od którego dywagacje zaczyna Rafał Górski.

Całość tekstu do przeczytania w publikacji pdf

Tekst zaczyna się na stronie 169.