Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Raport na zimowe wieczory. Polecamy lekturę!

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Przypominamy o przygotowanym przez nas raporcie eksperckim „10 lat rad pracowników w Polsce. Co dalej?” (2016). Rozpoczynając nowy rok gorąco polecamy jego lekturę na długie zimowe wieczory.

Raport podsumowuje 10 lat funkcjonowania rad pracowników w Polsce. Znajdziemy w nim m.in.:

  • relację z konsultacji społecznego projektu nowelizacji ustawy o informowaniu i konsultowaniu,
  • zapis panelu dyskusyjnego z Ogólnopolskiego Forum Rad Pracowników,
  • apel do wicepremiera Mateusza Morawieckiego.
O perspektywach ocalenia i rozwoju rad pracowników pisze w swoim tekście prof. Jerzy Wratny, natomiast dr Maria Skóra analizuje sytuację rad pracowników w Niemczech. Piotr Ciompa zastanawia się nad stanem aktualnym i problemami rad pracowników w Polsce, obywatelski wymiar działalności rad prezentują Rafał Górski i Małgorzata Jankowska.

"Przyjęcie ostatecznej formuły tworzenia i działania przed­stawicielstw pracowniczych, zapewniającej im skuteczność i żywotność, stanowić będzie, zgodnie z założeniami rzą­du, przedmiot rozstrzygnięć w ramach nowej Komisji Kodyfikacyjnej, której zadaniem jest dopracowanie projektów wcześniej przygotowanych przez poprzednio działającą Komisję. Rozstrzygnięcie rozważanych tu problemów wchodzi zatem w zakres poddanego weryfikacji zbiorowego kodeksu pracy [...]" – prof. Jerzy Wratny, "Znaczenie i rola rad pracowników", raport ekspercki, str. 43.

Raport do pobrania

Publikacja została przygotowana przez Instytut Spraw Obywatelskich oraz Grupę INSPRO w ramach działań Centrum Wspierania Rad Pracowników i wydana ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.