Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Raport o radach pracowników wysłaliśmy do Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) kontynuuje działania rzecznicze społecznego projektu nowelizacji ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Projekt nowelizacji ustawy oraz raport ekspercki „10 lat rad pracowników w Polsce. Co dalej?” zostały wysłane do wszystkich członków Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. 

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy rozpoczęła działalność we wrześniu 2016 roku. Jej zadaniem jest przygotowanie w ciągu 18 miesięcy projektów nowych kodeksów prawa pracy. Do Komisji kierują opinie przedstawiciele wszystkich stron dialogu pracowniczego: rządowej, związkowej, pracodawców. Swoje uwagi postanowiły też przekazać rady pracowników.

Przesłane materiały są ważnym głosem rad. Podsumowują ich sytuację, wskazują zapisy ustawy, które należałoby zmienić, żeby rady mogły działać efektywnie na rzecz pracowników.

W dyskusji nad nowymi regulacjami własne uwagi chcą również przekazać rady pracowników. Najpotrzebniejsze zmiany, jakie należałoby wprowadzić, żeby mogły one wreszcie działać skutecznie na rzecz załóg i rozwijać się, rady zawarły w społecznym projekcie nowelizacji ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji z dnia 7 kwietnia 2006 r.

Projekt powstał we współpracy rad pracowników oraz Instytutu Spraw Obywatelskich, organizacji społecznej, która od 10 lat działa na rzecz rad w ramach Centrum Wspierania Rad Pracowników. Członkowie rad z ogromnym zaangażowaniem włączyli się w prace nad projektem.

W ośmiu spotkaniach konsultacyjnych, zorganizowanych na przełomie 2015 r. i 2016 r. wzięło udział łącznie 120 członków rad, a kolejnych 100 uczestniczyło w podsumowującym inicjatywę Ogólnopolskim Forum Rad Pracowników 14 czerwca 2016 roku w Warszawie. Społeczny projekt nowelizacji ustawy zawiera to, co jest najistotniejsze dla działalności rad. One same wskazały, co należy poprawić, żeby mogły wreszcie zacząć skutecznie działać na rzecz pracowników – fragment z listu do Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.

Korespondencja przesłana do podsekretarza stanu w MRPiPS, przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy – Marcina Zielenieckiego oraz przewodniczącego zespołu ds. kodeksu zbiorowego prawa pracy – Jakuba Steliny zawiera również prośbę o spotkanie i rozmowę na temat rad pracowników z delegacją złożoną z reprezentantów rad oraz Instytutu Spraw Obywatelskich.

Fragment korespondencji do przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, pana Marcina Zielenieckiego:

Zwracam się do członków Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy wierząc, że z uwagą zapoznacie się Państwo z głosami rad pracowników, a ich nadzieje znajdą odzwierciedlenie w nowych regulacjach prawnych, które uwzględnią potrzeby i oczekiwania wszystkich uczestników rynku pracowniczego. Również rad pracowników.

Ze względu na wagę tematu zwracam się do Pana, jako przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, z prośbą o spotkanie z przedstawicielami rad pracowników oraz Instytutu Spraw Obywatelskich w dogodnym dla Pana terminie - prezes INSPRO, Rafał Górski.

pismo do pana Marcina Zielenieckiego