Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Relacja z konferencji "Partycypacja pracowników w zarządzaniu i własności. Zasady, praktyka, trudności i rozwój"

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

25 listopada 2017 r. w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Partycypacja pracowników w zarządzaniu i własności. Zasady, praktyka, trudności i rozwój”. Wydarzenie było okazją, aby podkreślić rolę rad pracowników w uczestnictwie w zarządzaniu zakładem pracy. Podczas konferencji swoje wystąpienia mieli eksperci Centrum Wspierania Rad Pracowników: Piotr Ciompa i Rafał Górski.

Zachęcemy do obejrzenia videorelacji z wystąpienia Rafała Górskiego o radach pracowników:

https://www.youtube.com/watch?v=BRjH-v1Ococ#t=13m00s

Celem wydarzenia było przedstawienie i pogłębienie wiedzy oraz świadomości pracowników, działaczy związkowych i pracodawców w zakresie partycypacji pracowników w zarządzaniu i własności oraz nadanie impulsu do szerokiego wdrażania zasad i rozwiązań partycypacji pracowniczej; przybliżenie koncepcji akcjonariatu pracowniczego i partycypacji pracowników w zarządzaniu oraz zasad solidarności społecznej i demokracji gospodarczej.

Dzięki obecności ekspertów Centrum Wspierania Rad Pracowników wydarzenia było okazją aby przedstawić sytuację rad pracowników w Polsce. 

Szczegółowy program konferencji:

W czasie konferencji odbyła się dyskusja panelowa w której udział wzięli:

 • Armen  Artwich – Zastępca Dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju,
 • Zbigniew W. Żurek – Wiceprezes Business Centre Club,
 • Francois Colombie – Prezes Auchan Polska,
 • Leszek Miętek – Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce,
 • Zygmunt Mierzejewski – Sekretarz Generalny Forum Związków Zawodowych, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Inżynierów i Techników,
 • Zbigniew  Majchrzak - Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ "Solidarność", członek Zespołu Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" do spraw rozwoju przemysłu,
 • Adam Jarosiński – Sekretarz Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego,
 • Krzysztof Ludwiniak – Prezes Fundacji "Forum Rozwoju Akcjonariatu Pracowniczego i Kapitału Krajowego”
 • Jan Koziar – ekspert Polskiego Lobby Przemysłowego.
 • Piotr Ciompa – ekspert Instytutu Spraw Obywatelskich,

W części plenarnej referaty wygłosili:

 • Jan Koziar – Polskie Lobby Przemysłowe,
 • Prof. dr. Svitlana Kuznetsova –Banking University, Kiev, Ukraine ,
 • Prof. dr. Valentinas Navickas –Kaunas University of Technology, Lithuania i Rusne Jegelaviciute –PhD student, Alexander Dubcek University of Trencin, Slovakia,
 • Krzysztof Ludwiniak – Fundacja "Forum Rozwoju Akcjonariatu Pracowniczego i Kapitału Krajowego”,
 • Rafał Górski – Instytut Spraw Obywatelskich,
 • prof. ASBH, doc. PhD. Vasyl  Zaplatynskyi Academy of Safety and Bases of Health, Kiev, Ukraine i dr inż. Waldemar Gajda  Warszawska Szkoła Zarządzania-Szkoła Wyższa,
 • Assoc. prof. Andriy Kuznetsov –Banking University, Kiev, Ukraine,
 • Prof. dr hab. Anatol Peretiatkowicz – Warszawska Szkoła Zarządzania-Szkoła Wyższa i  dr Maria Gagacka – Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny w Radomiu
 • Janusz Grażewicz – Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne,
 • Prof. D. Econ. Sc. Sviatoslav Kniaz – Lviv Polytechnic National University, Ukraine,
 • Prof. dr hab. Ałła Leszczyńska – Warszawska Szkoła Zarządzania-Szkoła Wyższa.
 • Prof. ASHB Doc. PhD. Inga Uriadnikova – Academy of Safety and Bases of Health, Kiev, Ukraine i dr inż. Waldemar Gajda  Warszawska Szkoła Zarządzania-Szkoła Wyższa.