Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Restrukturyzacja w Kompanii Węglowej

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Zarząd Kompanii Węglowej stoi przed zadaniem przygotowania programu restrukturyzacji spółki na lata 2013-2015. Jest to o tyle trudne wyzwanie, gdyż od 16 września Zarząd pozostaje w pomniejszonym składzie.

W ramach optymalizacji zatrudnienia przewidywana jest alokacja pracowników pomiędzy poszczególnymi kopalniami. Natomiast zmniejszenie zatrudnienia w kopalniach zostanie osiągnięte dzięki odejściom górników na emerytury. Chcąc zasięgnąć opinii Zarząd przeprowadził konsultację z zakładową radą pracowników.

Jak zapewnia wiceprezes KW - Piotr Rykała:

Program obejmować będzie również restrukturyzację zatrudnienia w grupie pracowników administracyjnych w centrali Kompanii, kopalniach i zakładach spółki. Omówieniu tych spraw poświęcone były narady z dyrektorami kopalń oraz Radą Pracowników, które odbyły się 24 i 26 września tego roku.

Pierwszą alokację dokonano w kopalni Piekary 1 sierpnia tego roku. Wtedy to stuosobowa grupa pracowników wznowiła pracę w kopalni Borek-Centrum. Podobna zasada stosowana będzie przy podejmowaniu decyzji o kolejnych przeniesieniach.

Źródło