Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Rok czekania na odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

W listopadzie 2013 roku wysłaliśmy do Rzecznika Praw Obywatelskich pismo z prośbą o wniesienie skargi konstytucyjnej. Po prawie roku czekania dostaliśmy odpowiedź.

Niestety pismo zapowiada ciąg dalszy czekania. Rzecznik obiecał tylko, iż "(...) dokona

analizy przedstawionej problematyki w kierunku ewentualnego wniesienia wniosku

do Trybunału Konstytucyjnego". O dalszym przebiegu sprawy będziemy informować.

Odpowiedź Biura Rzecznika Praw Obywatelskich