Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Seminarium o partycypacji w zakładach pracy

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

W imieniu Szkoły Głównej Handlowej mamy przyjemność zaprosić przedstawicieli rad pracowników do udziału w 11 czerwca 2018 r. w seminarium pt.„Koniec kultury folwarcznej w polskich firmach i instytucjach? Kręte drogi do rozwoju i nowoczesności. Od zarządzania partycypacyjnego i upodmiotowienia pracowników do zdolności do innowacyjnych działań w gospodarce".

Celem seminarium jest aby omówić problematykę partycypacji z różnych punktów widzenia i z perspektywy różnych dyscyplin wiedzy, a także z punktu widzenia różnych doświadczeń, w tym samych pracowników oraz pracodawców.

Partycypacja bezpośrednia - rozumiana jako delegowanie w zakładzie zadań do samodzielnego wykonania i konsultowanie -  jest przedmiotem analiz między innymi przedstawicieli teorii organizacji pracy, stosunków przemysłowych, zarządzania, w tym zarządzania kapitałem ludzkim.

Partycypacja jest istotnym zjawiskiem z punktu widzenia zarówno pracodawców, jak i pracowników oraz ich przedstawicieli (związków zawodowych i innych ciał przedstawicielskich działających w miejscu pracy), a także jest ona przedmiotem zainteresowania władz, w tym władz unijnych.

Władze UE promują partycypację bezpośrednią od wielu dekad jako czynnik, który może przyczynić się do podniesienia konkurencyjności europejskich gospodarek. Uznają, że może to się stać na skutek uzyskania wyższej produktywności pracy, wyższej motywacji pracowniczej i głębszego zaangażowania pracowników.

Zaplanowane zostały trzy panele dyskusyjne z udziałem akademików z kilku uczelni, działaczy związkowych i organizacji pracodawców, menedżerów, ekspertów

  1. Kultura organizacyjna firm i urzędów – koniec kultury folwarcznej w zakładach pracy? Moderator Andrzej Zybała (SGH),
  2. Progi i bariery w zarządzaniu przez zaangażowanie i upodmiotowienie Moderator Marta Juchnowicz (SGH)
  3. Rola przedstawicieli pracowników w animowaniu partycypacji i podmiotowości pracowniczej. Moderator Jacek Sroka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie),

Seminarium przyjmuje formułę raczej wymiany mniej sformalizowanych opinii, niż akademickich prezentacji.

Termin seminarium – 11 czerwiec 2018, poniedziałek, g. 11.00-15.00

Miejsce: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Al. Niepodległości 162, sala nr 152 (budynek „G”)

Zapewniony: catering, obiad, możliwość zwrotu kosztów dojazdu, noclegu

Osoby do kontaktu: Andrzej Zybała, azybal@sgh.waw.pl, 604 234 827,

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa: azybal@sgh.waw.pl

Szczegółowy program seminarium.