Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Skandaliczne zachowanie Alimy- Gerber S.A. (Nestlé)

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

­Szanowni Państwo­,

Dnia 5 września br.zdarzyła się rzecz, która zdarzyć się nie powinna. Wieloletni działacz związkowy, przewodniczący prężnie działającej Rady Pracowników firmy Alima-Gerber (Nestlé), osoba od wielu lat współpracująca z Instytutem Spraw Obywatelskich, aktywny członek Komitetu Koordynacyjnego kampanii na rzecz nowelizacji ustawy „o radach pracowników”, Pan Jacek Kotula, został bezprawnie zwolniony z pracy.

To właśnie Rada Pracowników kierowana przez p. Kotulę jako pierwsza w Polsce, już blisko dwa lata temu, złożyła pozew do sądu w Rzeszowie, przeciwko pracodawcy notorycznie uchylającemu się od udostępniania radzie informacji niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania. Najwyraźniej p. Kotula poprzez aktywną działalność, mającą na celu obronę praw pracowniczych, stał się zbyt „niewygodną osobą”, dlatego postanowiono w perfidny sposób pozbyć się go z zakładu pracy.

Dlatego mamy do wszystkich Państwa ogromną prośbę, o wysyłanie na adresy prezesa Alimy-Gerber (tomasz.retmaniak@gerber.com) i prezesa Nestlé Polska, właściciela Alimy (leo.wencel@nestle.com) protestów następującej treści:

Szanowni Panowie,

Ze zgrozą dowiadujemy się o zwolnieniu z pracy Pana Jacka Kotuli. To dzięki jego działalności związek zawodowy zanotował wzrost liczby członków o 50% w 2008 roku. Jednocześnie Rada Pracowników Alima-Gerber S.A. w Rzeszowie, której jest przewodniczącym, stała się jedną z prężniej działających w kraju. Nieskuteczna, sądowa próba uciszenia Pana Kotuli naganą oraz fakt, że stał się on wymagającym partnerem społecznym, spowodowały, iż postanowiliście Państwo brutalnie rozprawić się z nim, poprzez rozwiązanie umowy o pracę w trybie artykułu 52 kodeksu pracy. Zrobiliście to Państwo na podstawie oskarżeń o nielojalność wobec pracodawcy, których dowodów Państwo nie przedstawiacie.

W związku z powyższym oświadczamy, iż w przypadku zrealizowania zamiaru rozwiązania umowy o pracę z Panem Jackiem Kotulą będziemy podejmować działania na rzecz nowelizacji ustawy o związkach zawodowych w zakresie wprowadzenia odpowiedzialności karnej pracodawcy za tego rodzaju praktyki. Pierwszym krokiem będą interwencje na rzecz zmiany ustawy w tym kierunku u naszych lokalnych parlamentarzystów. Wierzymy, że wcześniej czy później pracodawcy zapłacą słoną cenę za tego rodzaju praktyki.

 

­(Podpis Rady Pracowni­ków)”

Wszelkiego rodzaju protesty wtej sprawie przesyłać można także faksem: (22) 607 30 42­.

Jednocześnie apelujemy o poparcie sprzeciwu wobec zwolnienia p. Jacka Kotuli jaki wystosowało Prezydium Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”. Znajdziecie go Państwo na stronie:

http://www.solidarnosc.rzeszow.org.pl/strona_glowna/8767/16661/a54ae45300b4fff1/

­

Z góry serdecznie dziękujemy za udzielone p. Jackowi Kotuli wsparcie.

Michał Stępień

Instytut Spraw Obywatelskich